czas na rejestracje pojazdu wrocław

Czas na rejestracje pojazdu. Ile czasu, aby przerejestrować samochód?

Każdy właściciel auta posiada obowiązek przerejestrowania w urzędzie komunikacji, zakupionego samochodu na swoje nazwisko. Jednak w pośpiechu codziennej pracy możesz zapomnieć o tej formalności. Co teraz? Jaki jest czas na rejestracje pojazdu? Czy zapominalscy kierowcy zostaną ukarani za brak rejestracji auta? Jeśli tak, ile to kosztuje? Jak odwołać się od grzywny?

1. Kara za nieprzerejestrowanie auta. Kiedy jest nakładana jest na kierowcę?

Właściciele po zakupie pojazdu, zarówno nowego, jak i używanego, są zobowiązani do zarejestrowania tego we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Są oni zobowiązani do zgłoszenia kupna lub sprzedaży samochodu w ciągu 30 dni.

Art. 78 Ust. 2 ustawy Prawa o ruchu drogowym stanowi:

Właściciel zarejestrowanego pojazdu jest obowiązany zawiadomić starostę w terminie 30 dni o:

1) kupnie lub sprzedaży pojazdu

2) Zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

Zgłoszenia dotyczą nie tylko zakupów, ale także sprzedaży samochodów i zmian ważnych informacji, takich jak dane nowego właściciela, który dziedziczy pojazd, otrzymuje go w prezencie lub w inny sposób, np w drodze zakupu. Również wszelkie zmiany w konstrukcji pojazdu takie jak montaż instalacji LPG, hak holowniczy lub inne elementy mające wpływ na stan pojazdu należy zgłaszać do Wydziału Komunikacji.

Wielu kierowców zapomina o tym fakcie, a to może być przyczyną przykrych niespodzianek w postaci mandatów za nieprzerejestrowane pojazdy. Przez długi czas nie było kar za spóźnienia, ale brak rejestracji auta stał się podstawą ukarania kierowcy w dniu 01.01.2020.

Za wprowadzenie takich przepisów odpowiada Ministerstwo Środowiska, które przygotowało projekt nowelizacji. Zawiera przepisy dotyczące rejestracji aut i motocykli. Nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym dotyczy szerokiego grona posiadaczy samochodów. Kary pieniężne mogą zostać nałożone zarówno na osoby fizyczne, jak i firmy. Nie zgłoszono zmian mających wpływ na dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym,

2. Czas na rejestracje pojazdu. Ile mamy czasu na przerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy ?

W przeciwieństwie do 30 dniowego (wcześniej 60 dni) czasu na przerejestrowanie samochodu , lub motocykla kupionego w Polsce, który liczony jest od daty umowy. Termin na przerejestrowanie samochodu sprowadzonego z terytorium innego państwa wynosi 30 dni od dnia jego sprowadzenia. (Na złożenie deklaracji akcyzowej mamy 14 dni, od daty importu)

Za sprowadzenie uznaje się przekroczenie granicy Polskiej. Jest to bardzo istotna różnica, ponieważ taki w wielu przypadkach import pojazdu do Polski, od daty jego zakupu trwa dłużej niż miesiąc. (Np pojazdy z zza oceanu).

Dokumentami dowodzącymi, że pojazd znajduje się już w kraju, jest np. badanie techniczne, albo opinia rzeczoznawcy

3. Czy można jeździć bez rejestracji samochodu ? Jakiej wysokości kary nam grożą ?

czas na rejestracje pojazdu we wrocławiu

Zgodnie z nowelizacją Prawa o Ruchu Drogowym, osobie, która przywozi samochód bez rejestracji, grozi mandat. Wysokość kar za nieprzerejestrowanie samochodu oscyluje od 200 do 1000 zł

W Polsce, używanego auta na polskim rynku wtórnym z innego kraju UE lub nie muszą być przerejestrowywane. Do niedawna zasada ta budziła poważny sprzeciw ze strony indywidualnych sprzedawców i dealerów samochodów używanych. Zostały one jednak oddalone rozporządzeniem Rady UE nr 1175.

W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury stwierdziło, że nie ma przeszkód, aby dealerzy samochodowi sprzedawali samochody w ciągu 30 dni od sprowadzenia ich z innych krajów bez wymaganej rejestracji. W takim przypadku rejestracja będzie obowiązkiem osoby, która kupiła pojazd.

Kierowcy decydujący się na zakup nowego auta z salonu mogą liczyć na pewną wygodę. Dealerzy mogą teraz w imieniu klientów dokonywać formalności, w tym rejestrować pojazdy, po podpisaniu przez nich specjalnego upoważnienia. W ten sposób na pewno  dokonasz rejestracji w ciągu ustawowych 30 dni. Więcej na temat zgłoszenia nabycia i zbycia znajdziesz w artykule poniżej :

Nabyłeś, lub zbyłeś pojazd? Do 1000zł kary za opóźnienie zgłoszenia. Czy istnieje obowiązek rejestracji pojazdu?

4. Rejestracja auta. Dokumenty, Gdzie i jak ? Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu ?

Wymagane dokumenty potrzebne do przerejestrowania samochodu 2023 :

 • Wniosek o rejestrację pojazdu – do pobrania tutaj : Wniosek o przerejestrowanie samochodu
 • Dowód tożsamości – taki jak dowód osobisty lub paszport (jeśli właściciel to osoba fizyczna) albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej),
 • Akt własności pojazdu – umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura lub orzeczenie sądu
 • Dowód rejestracyjny pojazdu – w przypadku auta kupionego za granicą, dowód może składać się z kilku części
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy – jedynie w przypadku samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy
 • Potwierdzenie przeglądu technicznego – w przypadku braku informacji o bieżącym terminie przeglądu w dokumencie rejestracyjnym,
 • Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • Pełnomocnictwo – w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł).

Gdzie i Jak zarejestrować samochód :

Aby zarejestrować auto, należy złożyć wniosek u starosty lub urzędu miasta, zależnie od miejsca zamieszkania właściciela lub siedziby firmy w przypadku pojazdu firmowego. W większych miastach, które posiadają status powiatu, takie jak Wrocław, wnioski kieruje się do odpowiednich urzędów miejskich.

W samym urzędzie należy szukać wydziałów oznaczonych jako „Wydział Komunikacji”, „Wydział Komunikacji i Transportu” lub po prostu „Dział Rejestracji Pojazdów”.

Co do kwestii rejestracji samochodu w miejscu zamieszkania lub zameldowania – przepisy jasno określają, że chodzi o miejsce zamieszkania, czyli stały adres, gdzie przebywamy przez większość roku. Dla osób obawiających się, że zostawienie samochodu „na obcych blachach” w innej miejscowości może narażać go na ryzyko uszkodzenia przez wandali, taka interpretacja przepisów stanowi dobre wieści.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule :

Obowiązek przerejestrowania samochodu – w miejscu zameldowania, czy zamieszkania ? 

Możemy również zarejestrować pojazd za pomocą Internetu. Proces online może na początku wydawać się nieco niepewny, ale warto spróbować. Na oficjalnej stronie rządowej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Przejdź do sekcji „Kierowcy i Pojazdy”.
 2. Wybierz opcję „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”, takie jak sprzedaż, zakup, darowizna (usługa online).
 3. Wybierz „Nabycie pojazdu”.
 4. Wybierz „Przez Internet”.
 5. Prześlij zgłoszenie.

Możesz zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Następnie wypełnij formularz, podając dane sprzedającego i kupującego, datę nabycia pojazdu oraz dołącz dokument potwierdzający prawo własności. Następnie wybierz lokalny urząd komunikacji najbliższy twojemu miejscu zamieszkania i podpisz wniosek. Do urzędu musisz jeszcze dostarczyć stare tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny, a to wszystko możesz zrobić bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem kuriera.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu 2023 :

Kwestie związane z kosztami rejestracji pojazdów są istotne dla każdego kierowcy. Podstawowa opłata za przerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce wynosi 180,50 zł. Co istotne, ta kwota pozostaje stała, niezależnie od tego, czy pojazd jest nowy czy używany. Szczegółowy podział opłat prezentuje się w sposób następujący:

1. Dowód rejestracyjny: 54 zł
2. Tablice rejestracyjne: 80 zł dla samochodów, 40 zł dla przyczep, ciągników rolniczych, motocykli oraz 30 zł dla motorowerów.
3. Pozwolenie czasowe: 13,50 zł
4. Nalepka kontrolna: 18,50 zł (dostępna tylko dla samochodów)
5. Nalepka legalizacyjna: 12,50 zł
6. Opłata ewidencyjna: 2 zł dla samochodów i 1,50 zł dla innych pojazdów.

5. Czas na rejestracje pojazdu - Jak uniknąć grzywny za niezarejestrowanie samochodu w terminie. Czy to możliwe?

Kary za niezarejestrowane w terminie samochody w prawie drogowym budzą wiele wątpliwości. Szczególnie kontrowersyjny jest fakt, że każdy starosta ma pełną swobodę w ustalaniu wysokości kary. W tej sprawie wielu kierowców odwołało się od decyzji o ukaraniu grzywną w wysokości ponad 200 zł.


Jak odwołać się od grzywny? Jeśli otrzymałeś mandat za niezarejestrowanie auta w określonym terminie, możesz odwołać się od tej decyzji. Procedura jest następująca: Najpierw należy udać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i złożyć pisemne odwołanie od nałożonej kary. Jeśli Twoje odwołanie nie powiedzie się, pozostaje Ci tylko skierowanie sprawy do sądu, tj. do Sądu Administracyjnego. Jest to jednak droga długa i kosztowna, dlatego wielu kierowców z niej rezygnuje.

Niestety w tym chili nie ma innego sposobu na uniknięcie kar za nierejestrowanie auta na czas, jak działać szybko i w ustawowym terminie zgłosić się do wydziału ruchu drogowego.
Zdaniem ekspertów brak wytycznych dotyczących wysokości kar i obawy przed czasochłonnym procesem odwoławczym mogą (ale niekoniecznie muszą) sprawić, że przepis pozostanie w mocy.

Chociaż istnieje możliwość odwołania się od kary za spóźnioną rejestrację, w praktyce jest ona rzadko stosowana. Wielu kierowców uważa, że ​​zapłacenie grzywny będzie szybsze i tańsze niż wplątanie się w proces sądowy, który mógłby zostać wydany przeciwko nim.

6. Obowiązki po zakupie, czas na rejestracje pojazdu. Najczęściej zadawane pytania :

Czas na rejestracje pojazdu.

Co się dzieje z OC po przerejestrowaniu samochodu ? 

Jeżeli będziesz musiał dokonać zmiany tablic rejestracyjnych, konieczne jest, abyś powiadomił swojego ubezpieczyciela. Nawet jeśli zachowujesz poprzednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na pojazd, konieczne jest zgłoszenie zmienionego numeru rejestracyjnego firmie ubezpieczeniowej. Jest to konieczne, ponieważ dane zawarte w twojej polisie OC muszą być zgodne z rzeczywistymi informacjami. Numer rejestracyjny pojazdu jest używany do celów identyfikacyjnych. W przypadku wypadku lub incydentu, w którym sprawca opuści miejsce zdarzenia, policja może skorzystać z numeru rejestracyjnego, aby ustalić tożsamość właściciela pojazdu.

Jeśli numer rejestracyjny i tablice pozostają bez zmian, ale zmienia się właściciel pojazdu, musisz nadal skonsultować się z ubezpieczycielem i dokonać odpowiednich aktualizacji w danych.

 

Czy można jeździć bez dowodu rejestracyjnego, skoro i tak są w nim dane poprzedniego właściciela ?

 

Wiele osób jest zdziwionych tym faktem, że w Polsce nie trzeba nosić przy sobie żadnych dokumentów, oprócz dowodu tożsamości (a nawet ten może być w formie elektronicznej), gdy prowadzimy pojazd. Oznacza to, że nie jest konieczne posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego ani polisy potwierdzającej ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Kiedy te zmiany w przepisach weszły w życie? Pakiet deregulacyjny został wprowadzony 4 grudnia 2020 roku, a pozostałe regulacje, które zniosły obowiązek posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, obowiązywały od 5 grudnia. Od tego momentu wszystkie informacje dotyczące pojazdu i kierującego są dostępne dla służb w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Podczas kontroli naszym jedynym obowiązkiem jest potwierdzenie swojej tożsamości, na przykład poprzez okazanie dowodu osobistego.

Czy istnieją wyjątki od tej zasady? Oczywiście, że tak. Zniesienie obowiązku noszenia przy sobie dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i polisy OC dotyczy tylko sytuacji, w których pojazd jest zarejestrowany w Polsce (czyli widnieje w bazie CEPiK). To samo dotyczy Polaków podróżujących za granicą samochodami zarejestrowanymi w Polsce – muszą mieć ze sobą te dokumenty.

Opisane wyżej zasady nie obowiązują, gdy doszło do skonfiskowania dowodu rejestracyjnego przez policję. Taka sytuacja oznacza zakaz prowadzenia pojazdu. Kiedy to może się zdarzyć? Na przykład, gdy funkcjonariusz podczas kontroli drogowej stwierdzi, że ważność badania technicznego (przeglądu) pojazdu wygasła, albo że stan techniczny pojazdu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze lub narusza normy ochrony środowiska.

Pozostaje jeszcze pytanie, co się dzieje, gdy ktoś pożycza pojazd bez dokumentów i zostaje zatrzymany do kontroli. Nie grozi za to kara, ale warto upewnić się, że pojazd ma aktualny przegląd techniczny i ważne ubezpieczenie OC. Jeśli zostanie przeprowadzona kontrola i okaże się, że pojazd nie powinien być na drodze, może się to skończyć koniecznością pozostawienia pojazdu w miejscu kontroli.

Czy musimy wymieniać tablice rejestracyjne po kupnie używanego pojazdu ? 

 

Od 31 stycznia 2022 roku, przy nabywaniu używanego samochodu zarejestrowanego w Polsce, nowy właściciel nie jest zobowiązany do zmiany tablic rejestracyjnych na nowe. Nie obowiązuje już wymóg, aby tablice te były przypisane do konkretnego regionu i pozostawały związane z danym pojazdem.

W praktyce oznacza to, że jeśli kupisz samochód w dowolnym miejscu w kraju, nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Na przykład, osoba mieszkająca we Wrocławiu może jeździć samochodem z tablicami z Krakowa lub Poznania.

Jednak istnieją trzy sytuacje określone w ustawie o ruchu drogowym, w których nadal istnieje obowiązek wymiany tablic rejestracyjnych w Polsce. Obejmują one:
 1. Pojazdy, które nigdy nie były zarejestrowane na terenie Polski – jeśli ktoś sprowadził samochód z zagranicy, nadal musi uzyskać nowe tablice rejestracyjne.

 2. Tablice rejestracyjne, których identyfikacja jest niemożliwa ze względu na zniszczenie lub nieczytelność.

 3. Tablice rejestracyjne, które są nieaktualne lub niezgodne z obowiązującym wzorcem (np. czarne tablice z białymi napisami lub białe z polską flagą i dopiskiem „PL”).

 Więcej w artykule :

Rejestracja jeszcze tańsza – od 2022r. karta pojazdu i wymiana tablic nie są już wymagane.

Czy samochód powinien być ubezpieczony na mnie, zanim go przerejestruję ? 

Nowa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadza zasadę, która polega na automatycznym przeniesieniu polisy na nowego właściciela pojazdu w chwili, gdy zostaje podpisana umowa kupna-sprzedaży przez obie strony transakcji. Co więcej, nie ma znaczenia, czy nabywca zawiadomi ubezpieczyciela o zakupie i dokona zmiany właściciela w umowie, czy też będzie kontynuować korzystanie z OC poprzedniego właściciela pojazdu bez konieczności kontaktu z ubezpieczycielem sprzedającego.

Jednak pozostaje pytanie o czas, jaki pozostaje na ubezpieczenie pojazdu po zakupie. Zgodnie z przepisami, sprzedający musi poinformować ubezpieczyciela o transakcji i wskazać nowego właściciela. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało Twoje dane, nawet jeśli zdecydujesz się nie kontaktować z nimi w sprawie polisy OC. Dlatego nie istnieje ściśle określony termin dla nabywcy, ponieważ automatycznie przejmuje on polisę OC od poprzedniego właściciela.

Oczywiście, mówimy o pojazdach już objętych ubezpieczeniem. Jeśli kupujesz samochód, który nie jest ubezpieczony, to obowiązek posiadania polisy OC spoczywa na Tobie od samego momentu zawarcia umowy sprzedaży.

7. Jaki jest czas na rejestracje pojazdu ? Podsumowanie artykułu.

W związku z pandemią Covid-19 czas na rejestrację pojazdu został wydłużony do 180 dni. Od 2022 roku termin na czas na rejestracje pojazdu wrócił do ustawowych 30 dni. Wielu kierowców nie zdaje sobie z tego sprawy, że choćby jednodniowe przekroczenie obowiązkowego terminu naraża ich na grzywnę prezydenta, lub starosty. Ponadto ma on swobodę określenia wysokości grzywny bez uzasadnienia swojej decyzji. Z tego powodu warto znać wszystkie najważniejsze terminy i trzymać się ich, aby wiedzieć, co nam grozi za brak przerejestrowania naszego samochodu w terminie.

Nasz krótki poradnik powinien rozwiać wszelkie wątpliwości, jaki jest czas na rejestracje pojazdu, oraz jakie mogą spotkać kierowców za spóźnioną rejestrację zakupionego pojazdu.

Pamiętaj też, że ubezpieczenie jest tak samo ważne jak rejestracja pojazdu. (A nawet ważniejsze, ponieważ kary za brak ciągłości liczy się w tysiącach)

Link do artykułu poniżej:

Wzrosła opłata za brak ważnego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami ubezpieczeń Zadzwoń do nas, a już w kilka minut wyliczymy składkę OC za Twój samochód. Możesz także wybrać inne polisy, takie jak AC lub NNW, dzięki czemu możesz chronić swój samochód i jego pasażerów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze.

Bartłomiej Miśkiewicz

Właściciel Hakiru – Rejestracja pojazdów Wrocław

Od 2008 roku zgłębia sekrety dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, i na tym polu niewiele jest już rzeczy, które mogłyby go zaskoczyć. „Niewiele”, ponieważ zawsze znajdzie się coś, co motywuje do studiowania przepisów prawnych, aby uniknąć rutyny. Na co dzień reprezentuje moich klientów w procesie rejestracji pojazdów we Wrocławiu i okolicach. Odpowiada również na pytania czytelników oraz doradza przy wyborze najlepszej oferty w zakresie rynku ubezpieczeń. Z wykształcenia psycholog oraz filozof. W czasie wolnym pasjonat sportów walki i sylwetkowych, oraz rozwoju osobistego w każdej postaci.