Status dowodu rejestracyjnego

Informujemy, że istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia na jakim etapie znajdują się sprawy dotyczące wydania dokumentów: prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Zapraszamy do skorzystania z systemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych:

Numer Rejestracyjny:

Ostatnie 5 znaków nadwozia :

Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:

  1. „Przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne” – status informuje, że należy czekać, ponieważ dokument jest w trakcie produkcji w PWPW SA.

  2. „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru” – status informuje, że możemy udać się do właściwego dla nas urzędu po odbiór dokumentu.

  3. „Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany” – status wyświetla się gdy:
    – na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania numeru rejestracyjnego)
    – wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Pojazd (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem)
    – dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd.

Równocześnie informujemy, że statusy wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania dokumentu z urzędu.