Rejestracja lub sprzedaż samochodu w spadku.

Rejestracja lub sprzedaż samochodu w spadku.

Śmierci bliskiej osoby to niewątpliwie trudne doświadczenie. Poza sprawami pogrzebowymi zostaje jeszcze kwestia sukcesji. Rejestracja lub sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku, może być mozolną i skomplikowaną czynnością. Szczególnie jeśli nie jesteś pewien jakie są wymagane formalności. W tym artykule omówimy najważniejsze niuanse, jakie dokumenty sprawdzić, i jak przerejestrować samochód po zgonie właściciela 

1. Kto dziedziczy samochód po śmierci właściciela pojazdu?

Po pierwsze, musisz ustalić, kto jest spadkobiercą . Ustalenie nowego właściciela auta jest najważniejszą czynnością, jeśli chcesz zbyć samochód po zmarłym właścicielu. W Polsce istnieją dwa sposoby na ustalenie Dziedzica : testament lub orzeczenie sądu.

Jeśli właściciel pozostawił testament, w którym wskazane jest, kto jest jego dziedzicem , wówczas proces ustalania jest prosty. Testament powinien być uznawany przez sąd i jego decyzja jest ostateczna.

Gdy jednak właściciel nie pozostawił ostatniej woli na piśmie, Dziedzicami będą jego najbliżsi krewni, tacy jak małżonek, dzieci lub rodzice. Procentowy udział własności reguluje prawo sukcesyjne. Aby uprawomocnić uzyskanie auta po zmarłym, konieczne będzie skierowanie się do sądu o stwierdzenie własności.

Należy pamiętać, że ustalenie dziedzica jest niezbędne, aby móc sprzedać, lub zarejestrować samochód, lub motocykl po zmarłym właścicielu. 

Dlatego istotne jest, aby dokładnie i szybko ustalić dziedzica, tym samym uniknąć niepotrzebnych komplikacji i opóźnień, o czym szczegółowo przeczytasz poniżej.

Rejestracja lub sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku.
Przykładowy podział masy spadkowej w różnych wariantach

2. Potwierdzenie prawa do spadku.

Stwierdzenie  praw do otrzymania w tej formie jest niezbędne, abyś uzyskał pełne prawo do posiadania i użytkowania przedmiotu. Aby oficjalnie potwierdzić uzyskanie po zmarłym, należy złożyć niezbędny wniosek wniosek do sądu i uzyskać stwierdzenie uzyskania. Bez niego rejestracja lub sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku. nie jest możliwa

Uznanie  nabycia jest ważne dla każdego, kto chce uzyskać pełne prawo do posiadania i korzystania z auta po zmarłym właścicielu. Potwierdzenie prawne własności po zmarłym pozwala również na zarejestrowanie go na kolejnego właściciela oraz na jego sprzedaż.
Wniosek o stwierdzenie własności (Do pobrania -TUTAJ- ) powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe dziedzica, dane o samochodzie oraz inne niezbędne informacje dotyczące przeniesienia własności. Sąd po orzeczeniu stwierdzenia uzyskania wyda również decyzję, kto jest jego legalnym właścicielem.

Warto pamiętać, że potwierdzenie prawnego otrzymania drogą sukcesji, jest procesem czasochłonnym i może wymagać nawet kilku miesięcy. Dlatego ważne jest, aby w przypadku śmierci właściciela samochodu złożyć wniosek o stwierdzenie uzyskania jak najszybciej, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i komplikacji.

Rejestracja lub sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku – Współwłaściciele, a spadek

Jeśli w procesie sukcesyjnym stajemy się współwłaścicielami samochodu , na przykład posiadając 1/4 część spadku (Wchodzący w skład spadku pojazd przypada czterem osobom Np. Matka i dwoje dzieci) , konieczne jest podjęcie wspólnej decyzji w sprawie, kto ostatecznie otrzyma samochód. Rozwiązanie współwłasności polega na tym, że pozostali współspadkobiercy zrzekają się swoich praw do udziału w nim. Zazwyczaj wiąże się to z obowiązkiem wynagrodzenia za ten udział.

To podejście jest zgodne z postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z polskim prawem, jeśli dana rzecz nie nadaje się do fizycznego podziału, można ją przyznać jednemu z współwłaścicieli, zobowiązując go do wypłaty pozostałym części sukcesyjnej lub do jej sprzedaży zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego

Zbycie udziału przez spadkobierców

Istnieją sytuacje, w których sukcesor może nie być zainteresowany dziedzictwem i wszystkimi związanymi z tym formalnościami, które często wymagają dużo czasu i trudu, aby uzyskać dostęp do składników majątku po umarłym. Potwierdzenie przyjęcia spadku odbywa się w sądzie lub u notariusza, którzy w trakcie postępowania spadkowego, wystawiają akt poświadczenia o posiadaniu. Następnie następuje podział własności między różnymi dziedzicami.

Kiedy w grę wchodzi kilku sukcesorów, może to prowadzić do konfliktów i braku porozumienia co do podziału, co wymaga interwencji sądu. Warto zaznaczyć, że dopiero po zniesieniu współwłasności wszyscy sukcesorzy mogą przejąć indywidualnie poszczególne aktywa po spadkodawcy. Do czasu zakończenia postępowania – wszyscy są współwłaścicielami każdego składnika odziedziczonej własności, nawet tej o niewielkiej wartości, i nie mogą nim swobodnie dysponować. Jeśli nasz udział w spuściźnie jest mały, na przykład wynosi 5%, to udział w tym procesie, który często jest długi, może nie mieć wielkiego sensu. 

W takim przypadku rozważane jest przekazanie praw własności jednej osobie przez pozostałych spadkobierców. Innym powodem, dla którego możemy zrezygnować ze swojej części, jest chęć przekazania go bliskiej osobie, na przykład, przekazanie części odziedziczonej od umarłego rodzica jednemu z pozostałych rodziców. Odrzucenie praw do własności, nie jest tu odpowiednim rozwiązaniem, ponieważ doprowadzi jedynie do przekazania go kolejnym grupom sukcesyjnym. Skutecznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zbycie swojego udziału w na rzecz konkretnej osoby, na przykład na rzecz drugiego z rodziców.

 

3. Jak przerejestrować samochód po zgonie właściciela ? 

Jeśli chcesz przerejestrować pojazd na nowego właściciela, który otrzymałeś w spadku, musisz udać się do wydziału komunikacji. Ten znajdziesz w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym pod które podlegasz. Proces ten jest niezbędny, aby uzyskać pełne prawo do jego posiadania i użytkowania.

Aby dokonać zgłoszenia, należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Poświadczenia dziedziczenia, wskazującego dziedzica. 

  2. Dowód tożsamości

  3. Dowód rejestracyjny samochodu z aktualnym badaniem technicznym

  4. Tablice rejestracyjne

  5. Dowód ubezpieczenia OC

  6. Wniosek o rejestracje (Do pobrania w urzędzie)

Po złożeniu wszystkich niezbędnych druków i uiszczeniu opłat, wydział komunikacji dokona zmiany w rejestrze i wystawi nowy dowód na nazwisko sukcesora.

Rejestracja lub sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku.

Rejestracja lub sprzedaż samochodu w spadku – Czy trzeba przerejestrować samochód po śmierci właściciela?

Przerejestrowanie auta jest procesem koniecznym, jeśli nowi posiadacze chcą używać go na co dzień. Jednakże nie jest to wymagane, jeśli spadkobiercy planują go sprzedać .

W przypadku sprzedaży, sprzedawca samochodu, obok sporządzonego kwitu sprzedaży, lub darowizny, musi dodatkowo dostarczyć dokument potwierdzający jego prawo do mienia w momencie zawierania transakcji kupna-sprzedaży. 

Ile czasu na przerejestrowanie auta po zgonie właściciela ?

Pamiętaj, że na zgłoszenie posiadania, oraz zarejestrowanie pojazdu obowiązuje 30 dniowy termin. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule poniżej :

Rejestracja samochodu po upływie 30 dni. Co grozi za opóźnienie?

 4. Sprzedaż samochodu po zmarłej osobie. 

Jeśli chcesz sprzedać pojazd, który został nabyty w drodze spadku, musisz pamiętać o kilku ważnych krokach.

Po pierwsze, należy upewnić się, że wszystkie formalności związane z przeniesieniem własności na Twoje nazwisko zostały już dokonane i posiadasz decyzje sądu stwierdzającą własność pojazdu

Następnie należy ustalić cenę sprzedaży pojazdu. Możesz to zrobić samodzielnie, porównując ceny podobnych pojazdów na rynku, lub skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego.

Kiedy ustalicie cenę, możesz rozpocząć proces sprzedaży pojazdu. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalnego dealera samochodowego. W przypadku samodzielnej sprzedaży, musisz zapewnić potencjalnemu nabywcy wszystkie niezbędne informacje o aktualnym stanie technicznym pojazdu i dokumenty dotyczące pojazdu, takie jak umowa kupna-sprzedaży i dowód rejestracyjny.

Po dokonaniu transakcji i przekazaniu pojazdu nowemu właścicielowi, należy zgłosić sprzedaż w wydziale komunikacji, oraz poinformować o fakcie zbycia towarzystwo ubezpieczeniowe

Warto pamiętać, że sprzedaż pojazdu nabytego w drodze spadku jest regulowana przez prawo i należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi wymaganiami, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Jeżeli zamierzasz sprzedać pojazd uprzednio zarejestrowany na siebie – warto odczekać do momentu odebrania stałego dowodu. Więcej na ten temat w artykule poniżej :

Czy można sprzedać samochód z pozwoleniem czasowym?

Rejestracja lub sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku.

Czy można sprzedać odziedziczony samochód bez przerejestrowywania ? 

Tak. Na dzień dzisiejszy proces przerejestrowania nie jest obligatoryjny.  Wystarczy, że przekażemy nabywcy, oprócz standardowych dokumentów (jak dowód pojazdu i polisa ubezpieczeniowa), także akt dziedziczenia, który potwierdza nasze prawa własności. Z takimi dokumentami masz pełne prawo, aby sprzedać samochód otrzymany w spadku po zmarłym

Jest to ważne, ponieważ proces rejestracji opiera się na utrzymaniu ciągłości aktów sprzedaży. Nabywca, podczas rejestracji auta w Wydziale Komunikacji, będzie musiał dostarczyć oryginalne druki, które wyjaśniają, dlaczego w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel widnieje inna osoba, a jako sprzedawca jeszcze ktoś inny. Konieczne są zatem wszystkie dokumenty potwierdzające kontynuację prawa własności między tą osobą, która była wcześniej wpisana w dokumencie, a nowym właścicielem.

A czy współwłaściciel może sprzedać samochód po śmierci właściciela? 

W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli, jego własność podlega prawu sukcesyjnemu. W momencie zostawienia testamentu całość udziałów umarłego, przechodzi na wskazaną/wskazane osoby. Natomiast w przypadku braku ostatniej woli na piśmie –  własność podlega prawu dziedziczenia.. Należy pamiętać jednak, że aby samochodu ze spadku mógł być sprzedany, musi odbyć się to za zgodą wszystkich właścicieli na których przeszedł po umarłym

Rejestracja lub sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku – Po jakim czasie od nabycia spadku można sprzedać samochód ? 

Odpłatne zbycie rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Przy czym, jak stanowi :

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT –opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega odpłatne zbycie rzeczy ruchomych w tym samochodu, jeżeli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

To oznacza, że termin „nabycie” obejmuje nie tylko zakup samochodu, ale między innymi przypadki dziedziczenia.

Zgodnie z przepisem art. 924 Kodeksu Cywilnego (K.c.),spadek formalnie zostaje otwarty w momencie śmierci osoby, która zostawiła spadek. Jednakże, według artykułu 925 K.c., spadkobierca staje się prawnym właścicielem spadku w chwili, gdy spadek zostaje otwarty.

W praktyce oznacza to, że z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otrzymanie spadku. Innymi słowy, jeżeli sprzedasz pojazd z dziedziczenia po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym spadkodawca umarł. Taka transakcja nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT).

5. Samochód w spadku - a co z ubezpieczeniem OC ? 

Rejestracja lub sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku.

Czy trzeba opłacać OC, czy czekać na określenie tego, kto jest właścicielem?

Obowiązkowa polisa OC pojazdu musi być posiadana przez każdego właściciela samochodu. Nieposiadanie ochrony może skutkować nałożeniem na właściciela kar finansowych w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Jednakże, co się dzieje, jeśli posiadacz pojazdu umiera? OC nie przestaje obowiązywać automatycznie. Zamiast tego prawa i obowiązki związane z umową przechodzą na spadkobierców umarłej osoby.

Jeśli akt notarialny potwierdzający własność pojazdu zostanie wydany w wyniku procesu sądowego po ujawnieniu testamentu lub w przypadku jego braku, OC zostaje przepisane na nowego właściciela lub właścicieli, którzy są spadkobiercami pojazdu 

Nie można przerwać ochrony OC na czas trwania procesu spadkowego. Spadkobiercy muszą poinformować ubezpieczyciela o śmierci właściciela pojazdu. W sytuacji, gdy polisa wygasa przed zakończeniem procesu spadkowego, trzeba ją odnowić, aby utrzymać jej ciągłość. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, spadkobiercy ponoszą wspólną odpowiedzialność za długi spadkowe do momentu podziału majątku. Jeśli zaniedbają przedłużenie OC we właściwym terminie, mogą ponieść karę wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oczywiście, jeśli proces spadkowy zostanie zakończony przed upływem ważności polisy. Nowy posiadacz może zdecydować się na wypowiedzenie umowy u obecne towarzystwo ubezpieczeniowe i podpisanie nowej umowy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Co jednak, jeśli właściciel nie wypowie umowy? W takim przypadku ubezpieczyciel dostosuje składkę do nowego właściciela , uwzględniając jego uprawnienia do zniżek lub obciążeń.

Możemy oficjalnie zakończyć umowę OC tylko wtedy, gdy samochód zostanie wyrejestrowany lub zezłomowany.

Bartłomiej Miśkiewicz

Właściciel Hakiru – Rejestracja pojazdów Wrocław

Od 2008 roku zgłębia sekrety dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, i na tym polu niewiele jest już rzeczy, które mogłyby go zaskoczyć. „Niewiele”, ponieważ zawsze znajdzie się coś, co motywuje do studiowania przepisów prawnych, aby uniknąć rutyny. Na co dzień reprezentuje moich klientów w procesie rejestracji pojazdów we Wrocławiu i okolicach. Odpowiada również na pytania czytelników oraz doradza przy wyborze najlepszej oferty w zakresie rynku ubezpieczeń. Z wykształcenia psycholog oraz filozof. W czasie wolnym pasjonat sportów walki i sylwetkowych, oraz rozwoju osobistego w każdej postaci.