rejestracja auta w miejscu zamieszkania

Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania czy zameldowania ?

Czasami miejsce, w którym mieszkasz, różni się od tego, w którym jesteś zameldowany, zwłaszcza dzisiaj, gdy ludzie są mobilni. Wielu kierowców staje przed dylematem, gdzie zarejestrować swój samochód – na szczęście przepisy zezwalają na rejestrację samochodów poza miejscem, w którym są zameldowania. Dlaczego warto wybrać takie rozwiązanie i jak zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania?

1. Dlaczego warto zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania?

Istnieje kilka głównych powodów, dla których kierowcy decydują się na rejestrację samochodu w tam gdzie mieszkają, a nie w miejscu zameldowania. Jednym z nich jest inne tablice rejestracyjne – Dzięki nim inni mogą łatwo zauważyć, że dany samochód jest zarejestrowany w innym mieście, tzn. kierowca „nie jest tutejszy.” Sporo jest sytuacji są uszkodzeń samochodów z nie-lokalnymi tablicami rejestracyjnymi. W efekcie wielu kierowców decyduje się na rejestrację swoich samochodów poza miejscem zameldowania – na „blachy” tam, gdzie aktualnie mieszkają.

Innym powodem może być odległość od miejsca rejestracji – w tym przypadku łatwiej jest zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania niż przejechać kilkaset kilometrów, aby to zrobić.

2. Gdzie zarejestrować samochód - co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym:(link) Na wniosek właściciela pojazdu dowód rejestracyjny pojazdu wydaje właściwy organ miejsca zamieszkania (lokalizacji)

Rozporządzenie wyraźnie określa miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania.

Zgodnie z art. 25:(link) Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsce zamieszkania tej osoby dla celów stałego pobytu.

Jak widać, obecne przepisy są nastawione na kierowców, którzy chcą zarejestrować swój samochód poza miejscem rejestracji.

3. Jak zarejestrować samochód poza miejscem zameldowania?

Aby zarejestrować samochód w dotychczasowym miejscu zamieszkania, należy udać się do wydziału komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego.

Prawie wszystkie procedury są takie same jak w przypadku rejestracji samochodu w miejscu zameldowania – w ciągu 30 dni od zakupu samochodu należy go zarejestrować,składając niezbędne dokumenty:

  • wniosek rejestracyjny pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • akt posiadania pojazdu (tzn. umowa lub faktura),
  • dotychczasowe tablice
  • dowód osobisty, lub pełnomocnictwo
  • dowód uiszczenia niezbędnych opłat.

Jedyna różnica polega na tym, że musisz podać swój adres domowy, a nie adres zameldowania, składając niezbędne oświadczenie podlegające z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (link), że w danym miejscu przebywasz.

W każdym przypadku wnioski o rejestrację pojazdu poza miejscem zamieszkania będą rozpatrywane odrębnie. W niektórych przypadkach może być konieczne udowodnienie, że dane miasto jest rzeczywiście miejscem zamieszkania kierowcy. Wystarczy jednak przedstawić w urzędzie umowę najmu mieszkania, umowę o pracę lub deklarację PIT, z której wynika, że ​​kierowca zapłacił podatek w urzędzie skarbowym w swoim mieście zamieszkania, aby pojazd mógł zostać zarejestrowany w dotychczasowej lokalizacji.

4. Co zrobić w przypadku odmowy rejestracji mojego pojazdu w miejscu zamieszkania?

Choć przepisy wyraźnie stanowią, że kierowcy nie tylko mają prawo, ale wręcz zobowiązanie do zarejestrowania samochodu w miejscu zamieszkania, nadal istnieje wiele problemów z procedurami obsługi.

Podatnicy często są kierowani przez to miejsca zameldowania. Choć jest to coraz rzadsze, warto wiedzieć, co zrobić, jeśli samochód nie zostanie zarejestrowany poza miejscem zameldowania, a jedynie pobytu.

Najprostszym rozwiązaniem jest odwołanie się do obowiązujących przepisów (art. 73. ust 1 Prawa o ruchu drogowym )podczas rozmów z urzędnikami. Jeśli to nie pomoże, możesz złożyć pisemne odwołanie do naczelnika wydziału komunikacji. W tym celu odwołania należy składać na piśmie, powołując się na art. 73 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym i Art. 25 Kodeksu Cywilnego. Jeśli to nie pomoże, nadal możesz udać się do Samorządowego Sądu Apelacyjnego.


Rejestracja auta w miejscu zamieszkania jest oczywiście wygodna, bo takie rozwiązanie jest dla nas prostsze. Przepisy są po naszej stronie, więc jeśli możemy – korzystajmy. Powołując się na nie, pamiętamy o wszystkich niezbędnych dokumentach i terminach, a przejdziemy przez ten proces bardzo sprawnie.

5.Rejestracja pojazdu silnikowego poza miejscem rejestracji – podsumowanie

Coraz więcej kierowców decyduje się na rejestrację swojego samochodu w miejscu zamieszkania zamiast zameldowania, choć to rozwiązanie pozostaje dość kontrowersyjne. Warto wspomnieć, że przepisy wyraźnie określają możliwość zarejestrowania samochodu w miejscu stałego pobytu. To ważny argument, na który należy się powoływać w przypadku odmowy rejestracji samochodu w miejscu zamieszkania.

W obecnych czasach ze względu na zwiększoną mobilność osób i przejrzystość przepisów, rejestracja pojazdów we Wrocławiu lub w innym miejscu niż w miejscu zameldowania stało się prostsze i łatwiejsze.