wymiana dowodu rejestracyjnego

Nowy dowód rejestracyjny już w lipcu 2022. Co się zmieni?

Czym jest nowy dowód rejestracyjny? Są trudniejsze do podrobienia ze względu na kolejne zabezpieczenia, ale czy muszę wymienić stary dokument na nowy?

Nowy dowód rejestracyjny w 2022 r.

Od 16 maja 2022 r. będą wydawane nowe dowody rejestracyjne.  Co się zmieniło?  Dokument będzie lepiej
chroniony przed fałszerstwem. Jeszcze przed lipcem 2022 roku urząd może wystawiać dokumenty równoległe na podstawie obowiązującego wcześniej wzoru. Jednak od 13 lipca 2022 r. kierowcy ubiegający się o nową rejestrację otrzymają najnowszy druk.

 

Wzory i opisy Świadectwa Rejestracji i Zezwolenia Tymczasowego zawierają
minimalne wymagania bezpieczeństwa dla dokumentów urzędowych określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r.

Nowy dowód rejestracyjny w 2022 roku. Co się zmieniło?

Nowy dowód rejestracyjny ma ten sam układ pól, ale będzie wykorzystywał inną technologie zabezpieczeń. Papier będzie chroniony chemicznie i nie będzie się świecił w świetle UV. Numeracja i personalizacja zostaną wykonane laserowo.

Nowy dowód rejestracyjny na 2022 rok. Czy muszę wymienić stary?

Czy obecnie posiadany dokument wymaga wymiany z powodu nowego modelu? nie. Dowód rejestracyjny i jego kopie zachowują ważność zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem.

Zezwolenia czasowe i ich kopie, w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy, zachowują ważność przez okres ich wydania.