zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Nabyłeś lub zbyłeś pojazd? Do 1000 zł kary za opóźnienie zgłoszenia! Czy istnieje obowiązek rejestracji pojazdu ?

Według obecnych przepisów obowiązek rejestracji zakupionego samochodu jest tylko teoretyczny. W praktyce, jeśli poruszamy się legalnie kupionym autem, ale nie przerejestrujemy go na siebie, nic nam nie grozi. Jednak to nie znaczy że po zakupie pojazdu nie musimy nic robić.

Pamiętajmy jednak, że zarejestrowanie samochodu a zgłoszenie jego nabycia w urzędzie komunikacji to dwie różne rzeczy.

Czy istnieje obowiązek zarejestrowania kupionego pojazdu?

Jak napisaliśmy powyżej, prawo wskazuje, że właściciel pojazdu ma obowiązek zgłoszenia w ciągu 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu. Jednak przepisy nie wskazują, że jest to jednoznaczne z obowiązkiem przerejestrowania auta zarejestrowanego już wcześniej w Polsce. Nowy właściciel może udać się do wydziału komunikacji w późniejszym terminie

Obowiązek zgłoszenia zakupu lub zbycia pojazdu

Zgodnie z wprowadzonymi przez resort środowiska zmianami przepisów 78 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym , właścicielom, którzy nie dopełnią obowiązku zgłoszenia nabycia , lub zbycia zakupionego samochodu w ciągu 30 dni, grozić będzie kara w wysokości nawet do 1000 zł.. Co więcej, podobne mandaty będą nakładane za niedopełnienie obowiązku poinformowania wydziału komunikacji w ciągu 30 dni w związku z wyrejestrowaniem samochodu, czyli w przypadku np. oddania go na złom, kradzieży czy też sprzedania go poza granicami kraju.

Od kiedy i dlaczego istnieje obowiązek zgłoszenia przeniesienia własności pojazdu ?

Rządowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, została już wprowadzona w styczniu 2021 roku. Odpowiednich zmian domagała się od naszego kraju m.in. Komisja Europejska, co również miało duży wpływ wpłynąć na przyśpieszenie legislacyjne zmian przepisów.

Dlaczego to takie ważne ?

Dziś wiele osób zapomina o tym obowiązku, lub nie ma takiej świadomości czego skutkiem jest m.in. nieaktualna baza aut w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Zgodnie z nią na koniec zaszłego roku w Polsce wprowadzonych było 23,6 mln samochodów osobowych, jednak według bezpiecznych szacunków nawet 1/4 z tej ilości stanowią tzw. „duchy”, czyli auta, których od dawna nie ma już fizycznie na polskim rynku (zostały sprzedane, zezłomowane, oddane na części itp.).

Przedział kary administracyjnej za opóźnienie w zgłoszeniu zakupu lub sprzedaży pojazdu. Czy można się odwołać?

Zgodnie z ustawą, przedział kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia, lub wyrejestrowania pojazdu wynosi od 200 do 1000 zł, Na karną opłatę narażone będą nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne czy też innego rodzaju instytucje.

Miejmy na uwadze również, że mandat będzie nakładany w drodze decyzji administracyjnej, co oznacza, że co prawda będzie można się od niej odwołać, ale samą karę i tak trzeba będzie uiścić.