Kupno samochodu bez OC

Kupno samochodu bez OC. Kary za brak OC 2023

Kupno samochodu bez OC – czy to na prawdę ma aż takie znaczenie ? 
 
Kupując samochód, kierowcy często zwracają uwagę na jego stan techniczny. Niestety, brak sprawdzenia czy samochód posiada ważny OC może być równie kosztowny jak ukryta usterka. Podczas rejestracji samochodu urzędnicy sprawdzają czy pojazd posiada OC. Jeśli okaże się, że właściciel zaniedbał obowiązek i nie jest ubezpieczony, zgłoszą to do Ubezpieczeniowego Funduszu Ochrony. (UFG) To z kolei będzie uzasadniać wysoką karę za brak oc
 

W dzisiejszym wpisie podpowiadamy, dlaczego kupno auta bez ważnego oc może być dla nas dużym kłopotem,  kiedy nowy właściciel pojazdu mechanicznego powinien ubiegać się o polisę OC w firmie ubezpieczeniowej oraz zasady rejestracji samochodu bez polisy OC .

1. Dlaczego potrzebuję obowiązkowe ubezpieczenie oc – co zrobić, aby zarejestrować pojazd ?

Aby odpowiedzieć na pytanie: Czy do rejestracji samochodu osobowego wymagana jest aktualna polisa OC, sięgnijmy do przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

Jakie dokumenty są wymagane do zarejestrowania pojazdu?

Ministerstwo Transportu rejestruje pojazd na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 oraz . Art. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa wymienia m.in.:

 • Dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu ( kolokwialnie mówiąc :  fakturę, umowę darowizny, spadek, lub umowę sprzedaży samochodu),
 • Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem o odrębnej homologacji pojazdu (nie zawsze wymagane),
 • Dowód pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu lub inne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie i skuteczność badania technicznego,
 • Dokumenty rejestracyjne (jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany),
 • Świadectwo odprawy importowej (pojazdy sprowadzone z terytorium państwa spoza UE i zarejestrowane po raz pierwszy),
 • Dokument potwierdzający, że podatek akcyzowy zapłacono lub że nie ma takiego obowiązku.

W indywidualnych przypadkach, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, punkt rejestracji może zażądać dodatkowej dokumentacji (takiej, jak na przykład aktualna polisa OC )

Ponadto, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wykonanie obowiązku zawarcia umowy, odpowiedzialności cywilnej podlega kontroli przeprowadzanej przez organ odpowiedzialny za rejestrację pojazdu. Podsumowując :kupno auta bez oc jest legalne, natomiast posiadanie nieubezpieczonego auta – już nie. 

2. Kiedy zostaniemy poproszeni o okazanie ważnego ubezpieczenia przy rejestracji ?

Oczywistym jest, że po zakupie samochodu należy go zarejestrować w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu, kiedy zawarłeś umowę kupna-sprzedaży samochodu Urząd może wymagać od właścicieli pojazdów przedstawienia aktualnej polisy OC przy składaniu wniosku o rejestrację. Jest to standardowa procedura w większości wydziałów komunikacji. (ważność ubezpieczenia oc, sprawdza również Wydział Komunikacji we Wrocławiu !)

Dla urzędu potwierdzenie przelewu składki ubezpieczenia samochodu – nie jest dowodem posiadania polisy 

Czasami jednak urzędnicy mogą ignorować lub tylko ostrzegać właścicieli samochodów o braku polis OC. Wydział komunikacji wymaga go  jednak przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli nie odebrałeś jeszcze swojego dowodu rejestracyjnego – jego dostępność sprawdzisz TUTAJ

A co jeśli właściciel nie może udowodnić, że samochód posiada oc – jak postępować ?

 

Brak potwierdzenia, że pojazd ma ważne ubezpieczenie oc może mieć fatalne skutki. Mimo ewentualnej rejestracji auta, może skutkować zgłoszeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz naliczeniem słonej kary.

Jeżeli osoba kontrolowana nie przedstawi dowodu zawarcia umowy polisy obowiązkowej lub dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej, organ kontrolny zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Zabezpieczeń w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli . Nie stanie się to jednak w przypadku otrzymania przez Wydział komunikacji informacji potwierdzającej zawarcie tej umowy (art. 87 o ubezpieczeniach obowiązkowych ust. 1. i 1a).

Jeśli samochód jest używany na drodze. Brak oc można wykryć również podczas kontroli drogowej – jeśli auto nie ma ważnego ubezpieczenia to po za zgłoszeniem tego faktu do UFG, otrzymamy jeszcze wysoki mandat

 

Dlaczego funkcjonariusze sprawdzają ubezpieczenie zarejestrowanego samochodu?

 

Powód jest prosty – ma to zmobilizować właścicieli samochodów do wykupienia polis. Obecnie jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC. Sam fakt, że wydział komunikacji sprawdza, czy pojazdy są ubezpieczone, zmniejsza liczbę samochodów, które nie mają takiej ochrony, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na drodze.

3. Kupno samochodu bez OC. Czy muszę wykupić ubezpieczenie komunikacyjne, przed złożeniem wniosku o rejestrację samochodu ?

Nie zawsze. Jeśli mamy pojazd, który ubezpieczono – nie jest to konieczne, w wypadku, jakim jest rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy, możemy poczekać do momentu rejestracji.

W przypadku samochodu z zagranicy – konsekwencje wynikające z braku ważnego ubezpieczenia, ponosimy dopiero od dnia dopuszczenia pojazdu do ruchu w Polsce ( tzn. od dnia pierwszej rejestracji w kraju)

Natomiast po sprzedaży używanego samochodu zarejestrowanego w Polsce, były właściciel przekazuje kupującemu samochód wraz z polisą OC. Jeśli jest ważna, Wydział Komunikacji zaakceptuje dokument nawet jeśli umowa OC zawiera dane sprzedającego (OC jest automatycznie przekazywane kupującemu w dniu zakupu pojazdu).

Przykład: Pan Marcin kupuje samochód z ważnym OC. W tym samym dniu złożył wniosek o przerejestrowanie samochodu na swoje dane. Jest to możliwe, ponieważ urzędnicy sprawdzają jedynie, czy pojazd jest ubezpieczony – nie badają, czy polisę zakupił poprzedni, czy obecny właściciel.

Właściciele zarejestrowanych pojazdów zabytkowych nie muszą utrzymywać ciągłości w OC. Na przykład mogliby wykupić krótkoterminową polisę tuż przed wyruszeniem samochodu w drogę. Więc jeśli kupiłeś klasyczny samochód, wydział komunikacji nie zażąda od Ciebie ubezpieczenia OC przy jego rejestracji

Pamiętaj, że właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia na cały okres posiadania pojazdu, z wyłączeniem zarejestrowanych pojazdów zabytkowych. Przepisy te dotyczą również właścicieli pojazdów przed rejestracją oraz właścicieli lub kierowców pojazdów zabytkowych lub wolnobieżnych od momentu ich dopuszczenia do ruchu.

4. Czym grozi kupno samochodu bez oc ? Kiedy muszę wykupić ubezpieczenie OC po zakupie używanego samochodu ?

Kupno samochodu bez OC
hakiru kupno samochodu bez oc 2023

Możesz kupić używane samochody zarówno ubezpieczone, jak i nieubezpieczone. Sprawdź tylko, czy poprzedni właściciel auta pamiętał o wykupieniu OC i czy w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży będzie obowiązywała polisa.

oc jest obowiązkowe.  Brak ubezpieczenia oc może skutkować wysoką grzywną !

Jeśli:

 • Kupiłeś ubezpieczony samochód – masz 2 opcje : Zmieniasz OC, lub korzystasz z dotychczasowego. Zostając przy „starym ubezpieczeniu” czasowo unikniesz kosztów aż do końca trwania obecnego ubezpieczenia OC.


 • Jesteś po zakupie auta bez ważnej polisy oc. Koniecznie podpisz nowa umowę oc tego samego dnia, kiedy je kupiłeś

 

Nie otrzymałem ubezpieczenia oc poprzedniego właściciela, a gwarantuje on, że samochód jest ubezpieczony. Jednocześnie twierdzi, że nie może znaleźć potwierdzenia umowy ubezpieczenia zakupionego samochodu?

 

W sytuacji braku dowodu od poprzedniego właściciela samochodu, że auto ma oc – koniecznie sprawdź to we własnym zakresie. Pamiętaj, że samochód musi mieć ważne ubezpieczenie ! Aby nie narazić się na konsekwencje finansowe, warto zweryfikować jego słowa. Jeśli kupiłeś pojazd, który nie był używany przez długi czas lub zepsuł się, możesz doświadczyć sytuacji braku ubezpieczenia OC. Niestety wielu posiadaczy tych aut błędnie uważa, że OC nie jest potrzebne, gdy auto stoi tylko w garażu.

5.Kupno samochodu bez OC. Kiedy, gdzie i dlaczego powinienem sprawdzić, czy zakupiony przeze mnie samochód ubezpieczono ?

Kupiłem pojazd,  ale nie wiem czy ma ważne oc – co robić ? Najlepiej sprawdzić polisy oc przed zakupem. Zrób to przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży auta, ponieważ wtedy możesz dokonać świadomego zakupu auta bez ważnego ubezpieczenia oc i uniknąć poważnych nieprzyjemności związanych z użytkowaniem nieubezpieczonego samochodu. Jak sprawdzisz, czy używany samochód, który chcesz kupić, jest ubezpieczony? Służą do tego dwie strony internetowe – strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) oraz strona internetowa Serwisu Historii Pojazdu.

Będziesz potrzebować numeru rejestracyjnego lub numeru VIN samochodu. Z bazy danych UFG możesz dowiedzieć się tylko, czy samochód był ubezpieczony w danym dniu, np. w dniu zakupu samochodu.

 • Usługa „Historia auta” sprawdza ważność ubezpieczenia oc pojazdu (Kliknij link)

Będziesz potrzebować numeru rejestracyjnego i numeru VIN samochodu oraz daty pierwszej rejestracji. Z otrzymanego raportu dowiesz się, kiedy samochód ma obowiązującą polisę OC.

Należy pamiętać, że wydruków ze strony internetowej UFG oraz dokumentów wygenerowanych w serwisie historii pojazdów – urząd komunikacji nie uznaje . Mają one charakter wyłącznie informacyjny – nie są to oficjalne pisma i nie mogą być traktowane jako dowód np. w sprawie.

Przykład: Pani Anna z dużej ostrożności sprawdza na stronie UFG, czy interesujący ją samochód posiada ubezpieczenie w dniu zakupu. Niestety przez kilka następnych dni nie powtórzyła tej czynności. W efekcie trzy dni po zakupie auta nie wiedziała, że polisa wygasła. Pani Anna otrzymała wezwanie do zapłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ponieważ nie mogła wykupić polisy wstecz

Auto bez ważnego ubezpieczenia oc – co robić ? Po co sprawdzić, czy kupiony samochód jest ubezpieczony?

Pojazdu bez ubezpieczenia raczej nie zarejestrujesz w Wydziale komunikacji, ponadto w wyniku zgłoszenia braku OC, otrzymasz karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – w 2022 roku maksymalna kara, jaką grozi właścicielowi samochodu osobowego za brak OC wynosiła 7200 zł.

Skutki kolizji rekompensowane są poszkodowanemu, z oc sprawcy. W wypadku użytkowania samochodu bez ubezpieczenia oc, jeśli podczas jazdy takim samochodem spowodujesz kolizję lub wypadek, pokryjesz szkodę z własnej kieszeni !

6.Co mogę zrobić z polisą OC pojazdu wykupioną przez poprzedniego właściciela ?

Ubezpieczenie OC przypisuje się do samochodu, a nie do kierowcy. Kupując używany samochód powinieneś otrzymać potwierdzenie wykupienia polisy OC od jego obecnego właściciela.

Jeśli Twój samochód jest ubezpieczony, masz dwie możliwości:

 • Możesz skorzystać z otrzymanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. możesz używać jej do końca polisy, tj. do daty zakończenia opłaconej części ubezpieczenia określonej w umowie.  Następnie będziesz musiał kupić nową OC – stara nie odnowi się automatycznie.

 • Możesz wypowiedzieć umowę (Cały poradnik na ten temat –> Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę OC) . W jakim terminie? Nie ma ustalonych terminów – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości polisy – będziesz musiał wykupić nowe ubezpieczenie OC.

W pierwszym przypadku należy zadzwonić lub napisać do ubezpieczyciela z informacją o zakupie pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą podjąć decyzję o przeliczeniu składek – przeliczeniu uwzględniając informacje o nowych kierowcach. Jednak firmy ubezpieczeniowe na ogół tego nie robią.

Przykład: Pan Łukasz jest niedoświadczonym kierowcą, który kupuje używany samochód z polisą OC. Ponieważ nie korzystał wcześniej z ubezpieczenia komunikacyjnego i chciał poznać korzyści, zgodził się na wypowiedzenie OC przez sprzedającego, ale tydzień po podpisaniu umowy. Okazało się, że ubezpieczyciel przeliczył składkę w tym czasie i po wypowiedzeniu przez Pana Łukasza polisy OC zadzwonił do niego i zażądał 85 zł.

7. Pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC. A co jeśli dokonam kupna samochodu bez OC ?

Chociaż istnieje możliwość zakupu samochodu bez ubezpieczenia OC, zdarza się to sporadycznie.

Czy należy się bać zakupu samochodu bez ubezpieczenia?

Nie poniesiesz żadnych konsekwencji za brak ubezpieczenia OC przez okres przed datą zakupu pojazdu. Zasada jest prosta – za ubezpieczenie samochodu zawsze odpowiada obecny właściciel. to znaczy:

Do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży aktualny właściciel  odpowiada za ubezpieczenie OC pojazdu,

Ubezpieczenie OC możesz wykupić na kilka sposobów, np. W siedzibie towarzystwa, przez internet, albo z pomocą agenta ubezpieczeniowego 

Do tego czasu nie zalecamy jazdy takim pojazdem – w razie kolizji lub wypadku będziesz musiał pokryć powstałe szkody z własnej kieszeni. Właściciele pojazdów, którzy pilnie potrzebują polisy OC, mogą skorzystać naszych usług. Wystarczy zadzwonić

Dzięki nam zakup ubezpieczenia zajmuje tylko kilka minut. Wszystkie dokumenty, w tym potwierdzenie zakupu z OC, prześlemy na adres e-mail podany przez kupującego. W ten sposób wykupienie ubezpieczenia OC zajmuje tylko mniej niż kwadrans, a samochód można użytkować bez obaw

O ile aktualnie nie musisz mieć przy sobie polisy OC podczas prowadzenia pojazdu, o tyle warto to zrobić w sytuacjach opisanych powyżej. Firma ubezpieczeniowa potrzebuje kilku dni na przekazanie danych do UFG. Tymczasem policja korzysta z bazy danych UFG. Dlatego podczas rutynowych badań możesz usłyszeć pytania o OC.

8. Kupno samochodu bez OC : Czy kara za brak ważnego OC poprzedniego właściciela, przechodzi na nowego właściciela?

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kara za brak ważnej polisy OC (Odpowiedzialności Cywilnej) dotyczy bezpośrednio właściciela pojazdu. Jeżeli nie posiadasz obowiązkowego ubezpieczenia OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ukarze Cię grzywną. Ponosisz również odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone przez ten pojazd.

W sytuacji zmiany właściciela pojazdu, możesz żądać ubezpieczenia oc poprzedniego właściciela. nowy właściciel powinien zadbać o przepisanie, lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na siebie. Opłacone ubezpieczenie oc przechodzi wtedy na nowego właściciela po zakupie pojazdu.

Prawo natomiast nie działa wstecz, w związku z tym za polisę OC auta  odpowiadamy prawnie od  dnia jego nabycia. Zobowiązania zaciągnięte przez poprzedniego właściciela zostają z nim 

9. Rejestracja i kupno samochodu bez OC - Podsumowanie artykułu.

 

 • Podczas rejestracji samochodu urzędnik poprosi Cię o potwierdzenie zakupu polisy OC.

 • Brak ważnego OC niekoniecznie wpływa na negatywne rozpatrzenie wniosku o rejestrację. Urzędnicy przekażą jednak te informacje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a na właścicieli  nałoży on karę za brak ważnej polisy.

 • Po zakupie używanego samochodu nie zawsze konieczne jest zawieranie nowej umowy OC. Jeśli poprzedni właściciel ubezpieczył samochód, nowy właściciel może skorzystać z polisy sprzedawcy.

 • Uzyskane ubezpieczenie OC można w każdej chwili wypowiedzieć. Właściciele samochodów, którzy się na to zdecydują, muszą pamiętać o zakupie nowego OC.

 • Jeżeli samochodu nie ubezpieczono, jego nabywca musi wykupić polisę OC w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Najprostszym sposobem na zakup OC jest skorzystanie usług dobrego agenta

Kupiłeś auta bez ubezpieczenia oc ? U nas kupisz oc, ac, oraz inne ubezpieczenia –  bez wychodzenia z domu. zadzwoń 691-269-142

10. Samochód musi mieć ważne ubezpieczenie. najczęściej zadawane pytania o kupno samochodu bez OC

1) Zakup ubezpieczenia oc. Co potrzebuje do zawarcia umowy oc i ac ?

kupno samochodu bez oc

Bartłomiej Miśkiewicz

Właściciel Hakiru – Rejestracja pojazdów Wrocław

Od 2008 roku zgłębia sekrety dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, i na tym polu niewiele jest już rzeczy, które mogłyby go zaskoczyć. „Niewiele”, ponieważ zawsze znajdzie się coś, co motywuje do studiowania przepisów prawnych, aby uniknąć rutyny. Na co dzień reprezentuje klientów w procesie rejestracji pojazdów we Wrocławiu i okolicach. Odpowiada również na pytania czytelników oraz doradza przy wyborze najlepszej oferty w zakresie rynku ubezpieczeń. Z wykształcenia psycholog oraz filozof. W czasie wolnym pasjonat sportów walki i sylwetkowych, oraz rozwoju osobistego w każdej postaci.