Kupno, lub rejestracja samochodu bez ważnego OC. Co grozi za brak ubezpieczenia OC pojazdu w 2023 ?

Kupując samochód, kierowcy często zwracają uwagę na jego stan techniczny. Niestety, brak sprawdzenia czy samochód posiada ważny OC może być równie kosztowny jak ukryta usterka. Podczas rejestracji samochodu urzędnicy sprawdzają czy pojazd posiada ubezpieczenie OC. Jeśli okaże się, że właściciel zaniedbał obowiązek i nie jest ubezpieczony, zostanie to zgłoszone do Ubezpieczeniowego Funduszu Ochrony. (UFG) To z kolei będzie uzasadniać kary dla kierowców.


W dzisiejszym wpisie podpowiadamy, kiedy nowy właściciel pojazdu powinien ubiegać się o polisę OC w firmie ubezpieczeniowej oraz zasady rejestracji samochodu bez tego ubezpieczenia.

1. Czy potrzebuję ubezpieczenia OC, aby zarejestrować samochód ?

Aby odpowiedzieć na pytanie: Czy do rejestracji samochodu osobowego wymagana jest aktualna polisa OC, sięgnijmy do przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jakie dokumenty są wymagane do zarejestrowania pojazdu?

Ministerstwo Transportu rejestruje pojazd na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 oraz . Art. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa wymienia m.in.:

 • Dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (mówimy o powierzeniu pojazdu polskiemu podmiotowi przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną),
 • Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem o odrębnej homologacji pojazdu (nie zawsze wymagane),
 • Dowód pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu lub inne dokumenty potwierdzające przeprowadzenie i skuteczność badania technicznego,
 • Dokumenty rejestracyjne (jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany),
 • Świadectwo odprawy importowej (pojazdy sprowadzone z terytorium państwa spoza UE i zarejestrowane po raz pierwszy),
 • Dokument potwierdzający, że podatek akcyzowy został zapłacony lub że nie ma takiego obowiązku.

W indywidualnych przypadkach, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, punkt rejestracji może zażądać dodatkowej dokumentacji (takiej, jak na przykład aktualna polisa OC )

Ponadto, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podlega kontroli przeprowadzanej przez organ odpowiedzialny za rejestrację pojazdu.

2. Kiedy zostaniemy poproszeni o okazanie polisy OC przy rejestracji ?

Urząd może wymagać od właścicieli pojazdów przedstawienia aktualnej polisy OC przy składaniu wniosku o rejestrację. Jest to standardowa procedura w większości wydziałów komunikacji. (Ubezpieczenia OC przy rejestracji samochodu, żąda również Wydział Komunikacji we Wrocławiu !)

Czasami jednak urzędnicy mogą ignorować lub tylko ostrzegać właścicieli samochodów o braku polis OC. Jest ono jednak wymagane przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli nie odebrałeś jeszcze swojego dowodu rejestracyjnego – jego dostępność sprawdzisz -TUTAJ-

A co jeśli właściciel nie może udowodnić, że samochód jest ubezpieczony?

Brak okazania ważnej polisy OC przy rejestracji samochodu może mieć fatalne skutki. Mimo ewentualnej rejestracji auta, może skutkować zgłoszeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz naliczeniem słonej kary.


Jeżeli osoba kontrolowana nie przedstawi dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej, organ kontrolny zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Zabezpieczeń w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli . Nie stanie się to jednak w przypadku otrzymania przez Wydział komunikacji informacji potwierdzającej zawarcie tej umowy (art. 87 o ubezpieczeniach obowiązkowych ust. 1. i 1a).


Dlaczego funkcjonariusze sprawdzają OC zarejestrowanego samochodu?

Powód jest prosty – ma to zmobilizować właścicieli samochodów do wykupienia polis. Obecnie jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC. Sam fakt, że wydział komunikacji sprawdza, czy pojazdy są ubezpieczone, zmniejsza liczbę samochodów, które nie mają takiej ochrony, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na drodze.

3. Czy muszę wykupić ubezpieczenie OC przed złożeniem wniosku o rejestrację samochodu ?

Nie zawsze. Jeśli mamy pojazd, który jest już ubezpieczony nie jest to konieczne, w wypadku, jakim jest rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy, możemy poczekać do momentu rejestracji.

Pamiętaj jednak aby sprowadzone auto ubezpieczyć tego samego dnia w którym je zarejestrujesz !


Natomiast po sprzedaży używanego samochodu zarejestrowanego w Polsce, były właściciel przekazuje kupującemu samochód wraz z polisą OC. Jeśli jest ważna, Wydział Komunikacji zaakceptuje dokument nawet jeśli umowa OC zawiera dane sprzedającego (OC jest automatycznie przekazywane kupującemu w dniu zakupu pojazdu).


Przykład: Pan Marcin kupuje samochód z ważnym OC. W tym samym dniu złożył wniosek o przerejestrowanie samochodu na swoje dane. Jest to możliwe, ponieważ urzędnicy sprawdzają jedynie, czy pojazd jest ubezpieczony – nie badają, czy polisa została zakupiona przez poprzedniego, czy obecnego właściciela.


Właściciele zarejestrowanych pojazdów zabytkowych nie muszą utrzymywać ciągłości w OC. Na przykład mogliby wykupić krótkoterminową polisę tuż przed wyruszeniem samochodu w drogę. Więc jeśli kupiłeś klasyczny samochód, wydział komunikacji nie będzie wymagał od Ciebie ubezpieczenia OC przy jego rejestracji

Pamiętaj, że właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia na cały okres posiadania pojazdu, z wyłączeniem zarejestrowanych pojazdów zabytkowych. Przepisy te dotyczą również właścicieli pojazdów przed rejestracją oraz właścicieli lub kierowców pojazdów zabytkowych lub wolnobieżnych od momentu ich dopuszczenia do ruchu.

4. Kiedy muszę wykupić ubezpieczenie OC po zakupie używanego samochodu ?

Możesz kupić używane samochody zarówno ubezpieczone, jak i nieubezpieczone. Sprawdź tylko, czy poprzedni właściciel auta pamiętał o wykupieniu OC i czy w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży będzie obowiązywała polisa.

Jeśli:

 • Kupiłeś ubezpieczony samochód – będziesz miał 2 opcje : Zmieniasz OC, lub korzystasz z dotychczasowego. Zostając przy „starym ubezpieczeniu” czasowo unikniesz kosztów aż do końca trwania obecnego ubezpieczenia OC.
 • Samochód, który kupisz nie będzie miał OC – nie pozostaje Ci nic innego jak wykupić polisę OC, w dniu nabycia

 

A co, kiedy obecny właściciel gwarantuje, że samochód jest ubezpieczony, ale jednocześnie twierdzi, że nie może znaleźć polisy OC?

Aby nie narazić się na konsekwencje finansowe, warto zweryfikować jego słowa. Jeśli kupiłeś samochód, który nie był używany przez długi czas lub zepsuł się, możesz doświadczyć sytuacji braku ubezpieczenia OC. Niestety wielu posiadaczy tych aut błędnie uważa, że ​​OC nie jest potrzebne, gdy auto stoi tylko w garażu.

5.Kiedy, gdzie i dlaczego powinienem sprawdzić, czy zakupiony przeze mnie samochód jest ubezpieczony ?

Warto to zrobić przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży, ponieważ wtedy możesz dokonać świadomego zakupu samochodu bez ubezpieczenia OC i uniknąć poważnych nieprzyjemności związanych z użytkowaniem nieubezpieczonego samochodu. Jak sprawdzić, czy używany samochód, który chcesz kupić, jest ubezpieczony? Służą do tego dwie strony internetowe – strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) oraz strona internetowa Serwisu Historii Pojazdu.

Będziesz potrzebować numeru rejestracyjnego lub numeru VIN samochodu. Z bazy danych UFG możesz dowiedzieć się tylko, czy samochód był ubezpieczony w danym dniu, np. w dniu zakupu samochodu.

Będziesz potrzebować numeru rejestracyjnego i numeru VIN samochodu oraz daty pierwszej rejestracji. Z otrzymanego raportu dowiesz się, kiedy samochód ma obowiązującą polisę OC.

Należy pamiętać, że wydruki ze strony internetowej UFG oraz dokumenty wygenerowane w serwisie historii pojazdów nie są uznawane przez urząd. Ma charakter wyłącznie informacyjny – nie jest to oficjalne pismo i nie może być traktowane jako dowód np. w sprawie.


Przykład: Pani Anna z dużej ostrożności sprawdza na stronie UFG, czy interesujący ją samochód jest ubezpieczony w dniu zakupu. Niestety przez kilka następnych dni nie powtórzyła tej czynności. W efekcie trzy dni po zakupie auta nie wiedziała, że ​​polisa wygasła. Pani Anna otrzymała wezwanie do zapłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ponieważ nie mogła wykupić polisy wstecz

Po co sprawdzać, czy kupiony samochód jest ubezpieczony?


Pojazdy bez ubezpieczenia raczej nie zostaną zarejestrowane w Wydziale komunikacji, ponadto w wyniku zgłoszenia braku OC, otrzymasz karę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – w 2022 roku maksymalna kara, jaką grozi właścicielowi samochodu osobowego za brak OC wynosiła 7200 zł.


Jeśli podczas jazdy nieubezpieczonym samochodem ulegniesz kolizji lub wypadkowi, pokryjesz szkodę z własnej kieszeni.

6.Co mogę zrobić z ubezpieczeniem OC wykupionym przez poprzedniego właściciela ?

Ubezpieczenie OC przypisane jest do samochodu, a nie do kierowcy. Kupując używany samochód powinieneś otrzymać potwierdzenie wykupienia polisy OC od jego obecnego właściciela.

Jeśli Twój samochód jest ubezpieczony, masz dwie możliwości:

 • Możesz skorzystać z otrzymanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. możesz używać jej do końca polisy, tj. do daty zakończenia ubezpieczenia określonej w umowie. Następnie będziesz musiał kupić nową OC – stara nie odnowi się automatycznie.

 • Możesz wypowiedzieć umowę (Cały poradnik na ten temat –> TUTAJ) . W jakim terminie? Nie ma ustalonych terminów – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości polisy – będziesz musiał wykupić nowe ubezpieczenie OC.

W pierwszym przypadku należy zadzwonić lub napisać do ubezpieczyciela z informacją o zakupie pojazdu. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą podjąć decyzję o przeliczeniu składek – przeliczeniu uwzględniając informacje o nowych kierowcach. Jednak firmy ubezpieczeniowe na ogół tego nie robią.

Przykład: Pan Łukasz jest niedoświadczonym kierowcą, który kupuje używany samochód z polisą OC. Ponieważ nie korzystał wcześniej z ubezpieczenia komunikacyjnego i chciał poznać korzyści, zgodził się na wypowiedzenie OC przez sprzedającego, ale tydzień po podpisaniu umowy. Okazało się, że ubezpieczyciel przeliczył składkę w tym czasie i po wypowiedzeniu przez Pana Łukasza polisy OC zadzwonił do niego i zażądał 85 zł.

7. Co jeśli kupię samochód bez ubezpieczenia OC ?

Chociaż istnieje możliwość zakupu samochodu bez ubezpieczenia OC, zdarza się to sporadycznie.

Czy należy się bać zakupu samochodu bez ubezpieczenia?

Nie poniesiesz żadnych konsekwencji za brak ubezpieczenia OC przez okres przed datą zakupu pojazdu. Zasada jest prosta – za ubezpieczenie samochodu zawsze odpowiada obecny właściciel. to znaczy:

Do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży aktualny właściciel jest odpowiedzialny za ubezpieczenie OC pojazdu,

Ubezpieczenie OC możesz wykupić na kilka sposobów, np. W siedzibie towarzystwa, przez internet, albo z pomocą agenta ubezpieczeniowego 

Do tego czasu jazda nie jest wskazana – w razie kolizji lub wypadku będziesz musiał pokryć powstałe szkody z własnej kieszeni. Właściciele pojazdów, którzy pilnie potrzebują polisy OC, mogą skorzystać naszych usług. Wystarczy zadzwonić

Dzięki nam zakup ubezpieczenia zajmuje tylko kilka minut. Wszystkie dokumenty, w tym potwierdzenie zakupu z OC, zostaną przesłane na adres e-mail podany przez kupującego. W ten sposób wykupienie ubezpieczenia OC zajmuje tylko mniej niż kwadrans, a samochód można użytkować bez obaw

O ile aktualnie nie musisz mieć przy sobie polisy OC podczas prowadzenia pojazdu, o tyle warto to zrobić w sytuacjach opisanych powyżej. Firma ubezpieczeniowa potrzebuje kilku dni na przekazanie danych do UFG. Tymczasem policja korzysta z bazy danych UFG. Dlatego podczas rutynowych badań możesz usłyszeć pytania o OC.

8. Podsumowanie artykułu.

 • Podczas rejestracji samochodu zostaniesz poproszony o potwierdzenie zakupu polisy OC.
 • Brak ważnego OC niekoniecznie wpływa na negatywne rozpatrzenie wniosku o rejestrację. Urzędnicy przekażą jednak te informacje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a na właścicieli zostaną nałożone kary za brak ważnej polisy.
 • Po zakupie używanego samochodu nie zawsze konieczne jest zawieranie nowej umowy OC. Jeśli samochód jest ubezpieczony, nowy właściciel może skorzystać z polisy sprzedawcy.

 • Uzyskane ubezpieczenie OC można w każdej chwili wypowiedzieć. Właściciele samochodów, którzy się na to zdecydują, muszą pamiętać o zakupie nowego OC.

 • Jeżeli samochód nie jest ubezpieczony, jego nabywca musi wykupić polisę OC w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Najprostszym sposobem na zakup OC jest skorzystanie usług dobrego agenta