Zakup, lub sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią

Sprzedaż lub zakup pojazdu przez osobę niepełnoletnią. Nieletni współwłaściciel

Kupno samochodu to często duża inwestycja, Koszt samego samochodu niejednokrotnie jest wysoka, a co dopiero ubezpieczenie dla świeżo upieczonego kierowcy. Rodzice coraz częściej decydują się na zakup i zarejestrowanie auta na swoje dzieci, lub dopisania ich w dowód rejestracyjny jako współwłaścicieli. Dodaj współwłasność samochodu celem najszybszego rozpoczęcia ich historii ubezpieczeniowej, celem uzyskania zniżek. Jednak kiedy przychodzi do czynności : jak kupno, albo sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią, mogą pojawić się pewne pytania i wątpliwości związane z formalnościami sprzedaży.

Jakie są wymagania dotyczące zakupu lub zbycia samochodu przez osobę zanim osiągnie pełnoletniość, i czy jest to w ogóle możliwe?

1.Nieletni współwłaściciel samochodu, lub motocykla - czy to się opłaca? Dopisanie współwłaściciela samochodu.

Rejestracja auta, lub dopisanie współwłaściciela samochodu w wydziale komunikacji – na ten krok decydujemy się, aby zaczął on zdobywać zniżki na składki OC, zanim jeszcze zdobędzie prawo jazdy uprawniające go do kierowania samochodem.  Jednakże nie ma róży bez kolców. Mianowicie – poza zdobyciem przez dziecko historii ubezpieczeniowej musimy liczyć się z paroma wadami :

  • Pierwsza to aspekt finansowy związany z posiadaniem małoletniego współwłaściciela , który może objawiać się w wyższych składkach na ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) dla młodych kierowców. Wiele towarzystw stosuje różne stawki dla nieletnich kierowców ze względu na ich mniejsze doświadczenie i większe ryzyko wystąpienia wypadków drogowych. To oznacza, że składka dla auta, w którym właścicielem samochodu jest niepełnoletni , może być wyższa niż w przypadku, gdyby jedynym kierowcą był dorosły.

 

  • Kolejnym czynnikiem do rozważenia jest odpowiedzialność. Posiadanie samochodu lub motocykla wiąże się z pewnymi obowiązkami finansowymi a także prawno-cywilnymi. Nieletni mogą nie mieć wystarczającego doświadczenia lub zdolności, aby odpowiednio nim zarządzać i sprostać tym obowiązkom. Jeśli wystąpią szkody lub naruszenia przepisów drogowych, wszyscy współwłaściciele, w tym niepełnoletni, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Należy zatem dokładnie przemyśleć, czy niepełnoletni współwłaściciel będzie w stanie sprostać tym wymaganiom.

Jak można zostać współwłaścicielem samochodu?

Aby dopisać kogoś do dowodu rejestracyjnego, aby stał się współposiadaczem samochodu, istnieje kilka możliwości. Można zakupić samochód wspólnie z inną osobą lub osobami, dzieląc własność. W takim przypadku konieczne jest ustalenie udziałów, jakie każdy współwłaściciel posiada. Udziały mogą być równomierne lub różne, zależnie od umowy między współwłaścicielami.

Inną opcją jest otrzymanie samochodu w drodze darowizny lub dziedziczenia. Poprzez darowiznę, właściciel decyduje się przekazać samochód jednej lub kilku osobom jako współwłaścicielom. Dziedziczenie polega na przekazaniu samochodu przez zmarłego właściciela jako spadek dla jednej lub kilku osób, które stają się współwłaścicielami.

Możliwe jest również podpisanie umowy współwłasności, która określa prawa i obowiązki każdego współwłaściciela. Umowa ta powinna uwzględniać udziały poszczególnych współwłaścicieli, zasady korzystania z auta, a także podział kosztów utrzymania oraz postanowienia dotyczące ewentualnej sprzedaży.

Aby współwłaściciel został wpisany w dowodzie rejestracyjnym – musi złożyć podpis na decyzji wydziału komunikacji. Wymagana jest zatem jego obecność. W przypadku obecności tylko jednego z właścicieli – wydział komunikacji wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli. Niezbędne będzie pełnomocnictwo. Jeżeli współwłaściciel jest z tobą spokrewniony w  w 1 linii – w danej sytuacji nie jest pobierana opłata. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób niespokrewnionych w 1 linii. Wtedy upoważnienie kosztuje 17 zł od każdego współwłaściciela

Sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią

2. Czy osoba małoletnia może samodzielnie kupić, lub sprzedać pojazd ?

Zakup, lub sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią. Co na po przepisy ?

Osoba nieletnia, czyli osoba poniżej 18 roku życia, wg kodeksu cywilnego w Polsce nie jest uprawniona do samodzielnego dokonywania czynności cywilno-prawnych, w tym także do kupna-sprzedaży. W rzeczywistości, mimo bycia właścicielem pojazdu – aby móc sprzedać samochód, niepełnoletni musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, uprawnionych do zarządzania mieniem dziecka, którzy w imieniu niepełnoletniego będą w stanie dokonać transakcji sprzedaży. Podsumowując – sprzedaż lub zakup pojazdu przez osobę niepełnoletnią nie jest tak prosta jak dokonanie tej czynności przez dorosłego

3. Zakup, lub sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią. Ograniczenia opiekunów prawnych w dysponowaniu majątkiem dziecka.

Zarząd mieniem dziecka obejmuje wszelkiego rodzaju dyspozycje i czynności dotyczące poszczególnych składników stanu posiadania, w tym również sprzedaż. W związku z tym, musisz również pamiętać iż rodzic nie może dowolnie dysponować całym mieniem dziecka.

Zgodnie z polskim prawem, rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

W wypadku odbycia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu posiadaniem , należy złożyć wniosek o zgodę sądu rodzinnego, który weryfikuje, czy taka sprzedaż jest zgodna z interesem dziecka. Sąd ma obowiązek rozważyć, czy sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią, jest korzystna dla dziecka i czy nie spowoduje szkód w jego mieniu.

4. Czy zgoda opiekunów prawnych wystarczy do zakupu, lub sprzedaży samochodu przez osobę niepełnoletnią ?

Sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią – jak zrobić to zgodnie z prawem ?

Sprzedaż auta lub motocykla przez niepełnoletniego nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, zgodnie z art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. (link)

Zgodnie z w/w artykułem, z racji ze dziecko nie ma zdolności do czynności prawnych, opiekun dziecka może dokonywać czynności związanych z zarządzaniem stanem posiadania dziecka. O ile nie przekraczają one zwykłego zarządu. Sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią, może być uznana za czynność zwykłego zarządu, jeśli spełnia określone warunki, takie jak np. sprzedaż za kwotę nieprzekraczającą jego wartości , nie wpływająca na sytuację materialną dziecka.

5. Dziecko współwłaścicielem auta . Jak uniknąć wysokiego OC?

Posiadanie niepełnoletniego, jako współwłaściciela pojazdu może wiązać się z wyższą opłatą na polisę OC (odpowiedzialność cywilna). Aby uniknąć zwyżki na OC w takiej sytuacji, warto rozważyć zgłoszenie je jako właściciela, a nie użytkownika pojazdu.

To może pomóc w obniżeniu składki ubezpieczeniowej, ponieważ towarzystwa biorą pod uwagę częstotliwość i odległość podróży jako czynniki ryzyka. Ważne jest aby jako głównego użytkownika wskazać doświadczonego kierowcę aby zachować zniżki OC

6. Odpowiedzialność za sprzedaż pojazdu osobie niepełnoletniej.

Zgodnie z polskim prawem, sprzedaż auta osobie niepełnoletniej jest dozwolona jedynie za zgodą opiekuna (zwykle rodzica) lub po ukończeniu przez niepełnoletniego pełnoletności. Oznacza to, że jeśli sprzedający chce sprzedać pojazd nabywcy, który nie ukończył 18 lat, musi uzyskać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na odbycie takiej transakcji.

Odpowiedzialność za przestrzeganie tego wymogu spoczywa na sprzedającym. Na przykład : jeśli sprzedający sprzeda pojazd młodocianemu bez zgody opiekuna , to może narazić się na poważne konsekwencje prawne, w tym na kary pieniężne lub nawet na odpowiedzialność karną.

6. Warto wiedzieć - Podsumowanie artykułu. 

  • Osoba poniżej 18 roku życia w Polsce nie może samodzielnie dokonać czynności prawnych, w tym sprzedaży auta.


  • Sprzedaż pojazdu przez osobę małoletnią nie jest tak łatwa, jak dokonanie tego przez dorosłego. Aby móc dokonać sprzedaży, lub zakupu auta – niepełnoletni musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.


  • Opiekunowie prawni mają pewne ograniczenia w dysponowaniu stanem posiadania dziecka, ale sprzedaż auta przez nieletniego może być uznana za czynność zwykłego zarządu stanem posiadania, o ile spełnia określone warunki.


  • Przy zakupie pojazdu należy upewnić się, czy jest on ubezpieczony


  • W wypadku odbycia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego o nabycie zgody na transakcję


  • Odpowiedzialność za sprzedaż pojazdu osobie małoletniej bez zgody jej opiekunów prawnych wiązać się może z poważnymi konsekwencjami dla sprzedawcy.

Bartłomiej Miśkiewicz

Właściciel Hakiru – Rejestracja pojazdów Wrocław

Od 2008 roku zgłębia sekrety dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, i na tym polu niewiele jest już rzeczy, które mogłyby go zaskoczyć. „Niewiele”, ponieważ zawsze znajdzie się coś, co motywuje do studiowania przepisów prawnych, aby uniknąć rutyny. Na co dzień reprezentuje moich klientów w procesie rejestracji pojazdów we Wrocławiu i okolicach. Odpowiada również na pytania czytelników oraz doradza przy wyborze najlepszej oferty w zakresie rynku ubezpieczeń. Z wykształcenia psycholog oraz filozof. W czasie wolnym pasjonat sportów walki i sylwetkowych, oraz rozwoju osobistego w każdej postaci.