kara za brak oc w 2023

Kara za brak OC w 2023 – Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC ?

Kara za brak OC kierowców w 2023 roku – ile wynosi i jak jej uniknąć?

Często otrzymujemy od was pytania o kary za brak ubezpieczenia. Opłata karna za brak OC dla właścicieli, zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju lub regionie. . Przyjmując, że pytanie odnosi się do Polski. Aktualnie (w 2023 roku) kara za brak OC w 2023 roku wynosi od 300 zł do 30 000 zł. Oczywistym jest że brak OC przez 5 dni kosztuje nas mniej. Więcej za brak tejże polisy od 3 do 12 miesięcy. Mandat za brak OC jest nakładany przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

Aby uniknąć grzywny za brak polisy OC, należy regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe. W przypadku braku polisy , można otrzymać wysoką karę, a także w przypadku wypadku lub kolizji, ponosić znaczne koszty związane z naprawą pojazdu lub szkodami które wyrządzi innym osobom. Dlatego też warto pamiętać o regularnym opłacaniu składek ubezpieczeniowych i nie ryzykować jazdy bez aktualnego OC.

 

1. Nie jeżdżę samochodem – czy muszę kupować polisę OC ?

Jeśli posiadasz pojazdu mechanicznego, nie musisz kupować OC. Ubezpieczenie OC dotyczy właścicieli pojazdów mechanicznych. Podsumowując : samochodów osobowych, motocykli i innych pojazdów silnikowych.

Jeśli jednak posiadasz pojazd mechaniczny, nawet jeśli go nie używasz, istnieje obowiązek wykupienia OC. Każdy właściciel, który tego nie zrobi – będzie musiał zapłacić karę. W przypadku braku polisy odpowiedzialności cywilnej za pojazd, który posiadasz, możesz ponieść konsekwencje prawne. Na przykład : wysoka kara pieniężna. Kara za brak OC jest nakładana nawet w przypadku pojazdu nieużywanego albo lub niezdolnego do jazdy ! 

Warto również pamiętać, że mimo że tylko OC jest obowiązkowe. W przypadku używania pojazdu, warto rozważyć wykupienie dobrowolnej polisy NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) lub AC (auto-casco). Pozwoli to na zabezpieczenie się przed kosztami ewentualnych szkód lub wypadków drogowych.

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC po numerze rejestracyjnym?

Możesz sprawdzić, czy pojazd posiada aktualne OC. Zweryfikujesz to po numerze rejestracyjnym za pomocą kilku różnych sposobów :

 1. Poprzez stronę internetową Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Można wpisać numer rejestracyjny pojazdu i sprawdzić, czy posiada on aktualne OC. (Kliknij link)

 2. Za pomocą strony internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Na stronie można również wpisać numer rejestracyjny pojazdu i sprawdzić, czy posiada on ważną polisę OC. (Kliknij link)

 3. Poprzez kontakt z firmą ubezpieczeniową, która wykupiła polisę OC dla pojazdu. Można skontaktować się z firmą telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej. Należy poprosić o informacje na temat ważności polisy OC dla danego numeru rejestracyjnego.

Ważne jest, aby pamiętać, że posiadanie i opłacenie aktualnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem prawnym. Jazda bez ważnego ubezpieczenia pojazdu jest niezgodna z prawem. Pamiętaj aby opłacić OC w terminie !

2. Brak ciągłości OC — co zrobić? 

Jeśli po sprawdzeniu okazuje się że nie posiadasz aktualnego OC, działaj szybko. Oznacza to że, powinieneś jak najszybciej zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC . Najważniejszym krokiem jest wykupienie ważnej polisy OC. Polisa będzie chronić Cię przed negatywnymi konsekwencjami prawno-finansowymi.

Gdy w okresie braku polisy spowodowałeś szkody, powinieneś jak najszybciej je uregulować. W sytuacji, kiedy nałożono na Ciebie kary, konieczne jest ich uregulowanie.

W przypadku poważniejszych problemów warto skonsultować się z prawnikiem. Pamiętaj, że brak OC pojazdu jest poważnym naruszeniem prawa i może prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych.

3. Ile wynosi maksymalna kara za brak OC w 2023 roku?

W 2023 roku pensja minimalna wyniosła 3010 zł. Maksymalna kara z UFG za brak OC na czas. Dla właścicieli samochodów osobowych w 2023 roku wynosi 200% płacy minimalnej, czyli:

– Od 1 stycznia 2023 r do 30 czerwca 2023 r. Kara za brak OC wynosi: 6 770 zł (w 2022 r. – 6 020 zł)

– Od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 r. Wyniesie : 6 900 zł

W kolejnych latach nadal będziemy świadkami podwyższenia kar za brak OC. Warto jednak pamiętać, że maksymalna kara jest nakładana jedynie na właścicieli pojazdów, bez ważnej polisy OC przez co najmniej 14 dni. Za krótsze okresy przerw w ubezpieczeniu kary są niższe.

rejestracja samochodu w 2023 i jego ubezpieczenie. Ile wynosi kara za brak oc w 2023 roku

Jak oblicza się karę za brak OC w 2023 roku ?

Karę maksymalną nałoży Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tylko na właścicieli, którzy nie wykupili polisy od co najmniej 14 dni. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwa od 4 do 14 dni, kara wyniesie połowę, a za przerwę nie dłuższą niż 3 dni właściciel zapłaci 20 proc. pełnej stawki. 

Warto pamiętać, że w przypadku zakupu używanego samochodu, brak aktualnej polisy OC może być spowodowany wygaśnięciem ubezpieczenia poprzedniego właściciela.

Kara za brak ważnej polisy OC motocykla – ile wynosi w 2023 roku?

1 stycznia 2023, kara finansowa za brak posiadania OC motocykla będzie różnić się w zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu pojazdu. 

 • Jeśli przerwa w ubezpieczeniu wynosi powyżej 14 dni, to kara za brak obowiązkowego OC jest nakładana w wysokości 1/3  pensji minimalnej, czyli 1150 zł w drugiej połowie roku (od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku), a 1130 zł w pierwszej połowie roku (od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku).
 • Właściciel auta za brak OC od 4 do 14 dni, zapłaci 580 zł w drugiej połowie roku i 560 zł w pierwszej połowie roku.
 • Właściciel u którego wykryto brak oc do 3 dni. Zapłaci 230 zł w oba półrocza 2023 roku. 

Kara za brak polisy OC samochodu ciężarowego– ile wynosi w 2023 roku?

1 stycznia 2023, grzywna za brak OC dla właścicieli samochodów ciężarowych lub autobusów albo ciągników samochodowych. Najwyższa kara za brak OC  pojazdu wynosi trzykrotność pensji minimalnej.

 • Oznacza to, że w 2023 roku w pierwszym półroczu najwyższa kara wyniesie 10 150 zł za okres powyżej 14 dni. W drugiej połowie roku – 10 350 zł. 
 • Za okres od 4 do 14 dni kara wyniesie odpowiednio 5070 zł lub 5180 zł,
 • Za brak ubezpieczenia oc do 3 dni właściciel zapłaci 2030 zł lub 2070 zł, w zależności od półrocza.

Brak ważnego OC przez kilka lat – jaka wysokość kary za przerwę w OC ?

Jeśli właściciel pojazdu nie miał ważnej polisy OC przez kilka lat, to kara, którą może otrzymać, zostanie obliczona na podstawie najwyższej stawki. Tzn. kar za każdy okres, w którym brakowało ubezpieczenia.

Należy pamiętać jednak że UFG może ukarać za każdy rok bez braku ubezpieczenia osobno.

Przykład : Pan Tomasz zakupił pojazd osobowy w 2021 roku i przez 3 lata nie opłacał na niego ubezpieczenia.  Sadził, że skoro stoi w garaży ubezpieczenie nie jest mu potrzebne . jeśli nie zapłacił OC dotychczas – ile wyniosły by go wszystkie mandaty ? W maju 2023 UFG kara za brak ubezpieczenia OC dla właścicieli samochodów osobowych wyniesie : 

 1. Maksymalna karę w wysokości trzykrotności pensji minimalnej w 2021 roku za przerwę w ochronie OC powyżej 14 dni, czyli 5600 zł.
 2. Maksymalna karę w wysokości trzykrotności stawki minimalnej brak OC w 2022 powyżej 14 dni, czyli 6020 zł.
 3. Maksymalna karę w wysokości trzykrotności pensji minimalnej w 2023 roku za brak oc dotychczas, powyżej 14 dni, czyli 6770 zł.

W sumie Pan Tomasz za 3 lata bez OC zapłaci 18.390 zł ! 

Co jest powodem podwyższenia kar za brak OC w 2023 ?

W Polsce kary za brak OC są ściśle związane z wynagrodzeniem minimalnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość opłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Im wyższe wynagrodzenie minimalne, tym wyższa kara. Ma to na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania obowiązku posiadania OC właściciela pojazdu. Dzieje się tak ponieważ kary za jego brak stanowią istotny koszt dla osób, które nie przestrzegają tego obowiązku. Wysokość grzywny regulują przepisy prawa. Podsumowując : zwykle zmienia się razem z wysokością wynagrodzenia minimalnego. Ma to na celu utrzymanie równowagi między kosztem kary a jej skutkami odstraszającymi.

4. Jak uniknąć kary za brak OC ?

Najlepszym sposobem abyś nie był  wezwany do zapłaty kary za brak OC jest prewencja . Aby uniknąć mandatu za brak OC, należy regularnie opłacać składki na OC swojego pojazdu. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu poruszającego się po drogach publicznych. Przed wyjazdem na drogę upewnij się, że twoje polisa OC jest ważne i opłacone.

Jeśli nie masz pamięci do tego typu rzeczy możesz skorzystać ze sprawdzonego agenta, który w twoim imieniu zarządzać będzie ubezpieczeniem . Profesjonalny agent pomoże znaleźć ci najlepsze ubezpieczenie oraz pomoże wypowiedzieć oc poprzedniego właściciela

Jeśli otrzymasz pismo od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego że musisz zapłacić karę za brak aktualnego ubezpieczenia OC i udowodnisz, że w danym okresie posiadałeś ubezpieczenie OC lub nie byłeś zobowiązany do takiego ubezpieczenia (na przykład nie byłeś właścicielem tego pojazdu), to nie będziesz musiał zapłacić kary

W takim wypadku musisz napisać odwołanie od kary za brak polisy.  W niektórych przypadkach, gdy zobowiązany jest w trudnej sytuacji finansowej, fundusz może umorzyć opłatę lub rozłożyć ją na raty. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należy złożyć na specjalnym formularzu dostępnym na stronach internetowych UFG.

Umorzenie kary – kiedy możesz się o to ubiegać?

Aby ubiegać się o umorzenie kary za brak OC, należy złożyć pisemny wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronach internetowych UFG.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami i załączyć odpowiednie dokumenty, które udowodnią wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuację życiową.

UFG podejmuje decyzję o umorzeniu kary na podstawie analizy wniosku oraz załączonych dokumentów. W przypadku uzasadnionych sytuacji, UFG może zdecydować o umorzeniu kary w całości lub w części, lub też rozłożeniu jej na raty.

5.Wypadek samochodowy bez posiadania OC — jakie grożą konsekwencje za brak OC w 2023 roku?

W przypadku wypadku bez aktualnego OC, osoba poszkodowana może dochodzić odszkodowania za szkody wynikłe z wypadku od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednakże Fundusz ten będzie miał prawo do regresu od sprawcy wypadku, czyli żądania zwrotu wypłaconych kwot. Ponadto, osoba bez polisy OC może również ponieść koszty związane z naprawą szkód, za które odpowiada.

W skrajnych przypadkach, osoba bez ważnego OC może również ponieść konsekwencje karno-prawne, np. w przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W takiej sytuacji grozi jej kara pozbawienia wolności.

Dlatego też, posiadanie ubezpieczenia OC jest bardzo ważne i należy o nie zadbać, aby uniknąć poważnych konsekwencji.

Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel?

Za brak ważnego ubezpieczenia OC odpowiada bezpośrednio właściciel pojazdu, który ma obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia. Oznacza to, że kierowca pojazdu, który nie ma ważnego OC, nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia i nie musi płacić kary. To właściciel pojazdu ponosi konsekwencje finansowe za brak OC, czyli musi uiścić karę pieniężną, którą nakłada na niego organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Szkoda spowodowana przez pijanego sprawcę. Kto pokryje koszty?

Jeśli pijany kierowca jest sprawcą wypadku, to zgodnie z polskim prawem będzie musiał wypłacić odszkodowanie poszkodowanym. Jednakże, jeśli pijany kierowca nie ma ważnego ubezpieczenia OC lub suma odszkodowania przewidziana w jego polisie jest niewystarczająca, to poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). UFG wypłaci odszkodowanie w imieniu sprawcy wypadku, a następnie będzie miało prawo dochodzić zwrotu kosztów od niego lub innych ewentualnych winnych.

Co się stanie, jeśli ukarany za brak OC nie odpowie na wezwanie UFG?

Jeśli osoba ukarana za brak OC nie odpowie na wezwanie UFG, to może to mieć poważne konsekwencje. W pierwszej kolejności, Fundusz może wystąpić do sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności. Oznacza to, że UFG będzie mógł przystąpić do egzekucji z majątku dłużnika, czyli ściągnąć dług poprzez zajęcie jego rachunków bankowych lub egzekucję komorniczą.

Ponadto, brak odpowiedzi na wezwanie UFG może skutkować zwiększeniem wysokości kary za brak OC. W razie braku odpowiedzi na wezwanie Funduszu, UFG może bowiem dokonać szacunkowego oszacowania kosztów szkód powstałych w wyniku braku OC i na tej podstawie określić wysokość kary. Ostatecznie, jeśli dłużnik nadal nie ureguluje swojego zobowiązania, może to skutkować wpisem do Krajowego Rejestru Długów i problemami w przyszłości przy ubieganiu się o kredyt, leasing czy wynajem mieszkania.

6.Czy polskie ubezpieczenie OC obowiązuje za granicą ?

Ubezpieczenie OC wykupione w Polsce zazwyczaj obejmuje odpowiedzialność cywilną w ramach terytorium Polski. Oznacza to, że w przypadku wypadku w Polsce, ubezpieczenie OC działa na terenie kraju i chroni poszkodowanych. Jednak w przypadku wypadku za granicą, ubezpieczenie OC wykupione w Polsce może nie działać, w zależności od kraju, w którym doszło do wypadku.

W Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) obowiązuje dyrektywa dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z korzystaniem z pojazdów mechanicznych, która określa minimalny poziom ubezpieczenia OC na terenie całej UE. W związku z tym, w przypadku wypadku za granicą, polskie ubezpieczenie OC powinno działać na terenie krajów UE i EOG na zasadach przewidzianych przez dyrektywę.

Należy jednak pamiętać, że minimalna suma ubezpieczenia OC wymagana w Polsce będzie niższa niż w niektórych krajach UE, więc w przypadku wypadku za granicą, w którym szkody przekraczają minimalne sumy ubezpieczenia OC obowiązujące w Polsce, poszkodowany może mieć problem z uzyskaniem pełnego odszkodowania.

Dlatego przed wyjazdem za granicę, warto sprawdzić, czy polskie ubezpieczenie OC będzie obowiązywać w danym kraju, a także jakie są minimalne wymagane sumy ubezpieczenia OC w tym kraju. Warto również rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, takiego jak NNW czy assistance za granicą, aby zwiększyć poziom ochrony na wypadek wypadku.

7. Przydatne informacje

 • W wypadku braku OC od 1 dnia grozi kara finansowa.


 • Właściciel niewywiązujący się z obowiązku posiadania OC grozi kara od 300 do nawet 30 000 zł.


 • Kara za brak ubezpieczenia OC jest nakładana niezależnie od stanu technicznego pojazdu i sposobu użytkowania go.


 • W przypadku przerwy w ubezpieczeniu OC, trzeba niezwłocznie wykupić nową polisę, aby ograniczyć szkody finansowe.

 • Za brak ubezpieczenia, przed UFG odpowiada właściciel.


   

Bartłomiej Miśkiewicz

Właściciel Hakiru – Rejestracja pojazdów Wrocław

Od 2008 roku zgłębia sekrety dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, i na tym polu niewiele jest już rzeczy, które mogłyby go zaskoczyć. „Niewiele”, ponieważ zawsze znajdzie się coś, co motywuje do studiowania przepisów prawnych, aby uniknąć rutyny. Na co dzień reprezentuje moich klientów w procesie rejestracji pojazdów we Wrocławiu i okolicach. Odpowiada również na pytania czytelników oraz doradza przy wyborze najlepszej oferty w zakresie rynku ubezpieczeń. Z wykształcenia psycholog oraz filozof. W czasie wolnym pasjonat sportów walki i sylwetkowych, oraz rozwoju osobistego w każdej postaci.