Rejestracja auta, lub motocykla po zmarłym. Na co zwrócić uwagę?

Sprzedaż pojazdu po zmarłym właścicielu może być mozolną i skomplikowaną czynnością. szczególnie jeśli nie jesteś pewien jakie są wymagane formalności. W tym artykule omówimy najważniejsze środki, jakie należy podjąć, aby zarejestrować, lub sprzedać pojazd po zmarłym właścicielu.

1. Ustalenie spadkobiercy samochodu, lub motocykla.

Po pierwsze, należy ustalić, kto jest spadkobiercą pojazdu. Ustalenie spadkobiercy pojazdu jest najważniejszą czynnością, jeśli chcesz sprzedać pojazd po zmarłym właścicielu. W Polsce istnieją dwa sposoby na ustalenie spadkobiercy pojazdu: testament lub orzeczenie sądu.

Jeśli właściciel pojazdu pozostawił testament, w którym wskazane jest, kto jest jego spadkobiercą, wówczas proces ustalania spadkobiercy jest prosty. Testament powinien być uznawany przez sąd i jego decyzja jest ostateczna.

Jeśli jednak właściciel pojazdu nie pozostawił testamentu, spadkobiercami pojazdu będą jego najbliżsi krewni, tacy jak małżonek, dzieci lub rodzice. Procentowy udział własności reguluje prawo spadkowe. Aby uprawomocnić spadek pojazdu, konieczne będzie skierowanie się do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.


Należy pamiętać, że ustalenie spadkobiercy pojazdu jest niezbędne, aby móc sprzedać, lub zarejestrować samochód, lub motocykl po zmarłym właścicielu. 

Dlatego istotne jest, aby dokładnie i szybko ustalić spadkobiercę pojazdu, tym samym uniknąć niepotrzebnych komplikacji i opóźnień, o czym szczegółowo przeczytasz poniżej.

2. Potwierdzenie prawa do spadku.

Potwierdzenie praw do spadku jest niezbędne, aby uzyskać pełne prawo do posiadania i użytkowania z przedmiotu spadku, w tym również z pojazdu. Aby oficjalnie potwierdzić spadek, należy złożyć niezbędny wniosek wniosek do sądu i uzyskać stwierdzenie nabycia spadku.
Stwierdzenie nabycia spadku jest ważne dla każdego, kto chce uzyskać pełne prawo do posiadania i korzystania z pojazdu po zmarłym właścicielu. Potwierdzenie prawnego spadku pozwala również na zarejestrowanie pojazdu na nowego właściciela oraz na jego sprzedaż.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (Do pobrania -TUTAJ- ) powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe spadkobiercy, dane o samochodzie oraz inne niezbędne informacje dotyczące spadku. Sąd po orzeczeniu stwierdzenia nabycia spadku wyda również decyzję, kto jest jego legalnym właścicielem.
Warto pamiętać, że potwierdzenie prawnego spadku jest procesem czasochłonnym i może wymagać nawet kilku miesięcy. Dlatego ważne jest, aby złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jak najszybciej, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i komplikacji.

3. Rejestracja pojazdu otrzymanego w drodze spadku.

Jeśli chcesz zarejestrować pojazd nabyty na zasadzie spadku, musisz zgłosić to w wydziale komunikacji. Proces ten jest niezbędny, aby uzyskać pełne prawo do jego posiadania i użytkowania.

Aby dokonać zgłoszenia, należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Potwierdzenie zakończenia postępowania spadkowego, wskazującego spadkobiercę

  2. Dowód tożsamości spadkobiercy

  3. Dowód rejestracyjny samochodu z aktualnym badaniem technicznym

  4. Tablice rejestracyjne

  5. Dowód ubezpieczenia OC pojazdu

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i uiszczeniu opłat, wydział komunikacji dokona zmiany w rejestrze i wystawi nowy dowód rejestracyjny na nazwisko spadkobiercy.

Pamiętaj, że na zgłoszenie nabycia, oraz zarejestrowanie pojazdu obowiązuje 30 dniowy termin. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule poniżej :

Rejestracja samochodu po upływie 30 dni. Co grozi za opóźnienie?

4. Sprzedaż pojazdu nabytego w drodze spadku.

Jeśli chcesz sprzedać pojazd, który został nabyty w drodze spadku, musisz pamiętać o kilku ważnych krokach.

Po pierwsze, należy upewnić się, że wszystkie formalności związane z przeniesieniem własności na Twoje nazwisko zostały już dokonane i posiadasz decyzje sądu stwierdzającą własność pojazdu

Następnie należy ustalić cenę sprzedaży pojazdu. Możesz to zrobić samodzielnie, porównując ceny podobnych pojazdów na rynku, lub skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego.

Kiedy cena zostanie ustalona, możesz rozpocząć proces sprzedaży pojazdu. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalnego dealera samochodowego. W przypadku samodzielnej sprzedaży, musisz zapewnić potencjalnemu nabywcy wszystkie niezbędne informacje o aktualnym stanie technicznym pojazdu i dokumenty dotyczące pojazdu, takie jak umowa kupna-sprzedaży i dowód rejestracyjny.

Po dokonaniu transakcji i przekazaniu pojazdu nowemu właścicielowi, należy zgłosić sprzedaż w wydziale komunikacji, oraz poinformować o fakcie zbycia towarzystwo ubezpieczeniowe

Warto pamiętać, że sprzedaż pojazdu nabytego w drodze spadku jest regulowana przez prawo i należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi wymaganiami, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych.

Jeżeli zamierzasz sprzedać pojazd uprzednio zarejestrowany na siebie – warto odczekać do momentu odebrania stałego dowodu. Więcej na ten temat w artykule poniżej :

Czy można sprzedać samochód z pozwoleniem czasowym?