rejestracja samochodu w 2023 roku, czyli kompletny poradnik jak zarejestrować i ubezpieczyć samochód

Rejestracja samochodu we Wrocławiu w 2023 – Przewodnik po rejestracji pojazdów

Minął kolejny rok a z nim kolejne przepisy. W tym artykule udowodnimy, że rejestracja samochodu we Wrocławiu, w 2023 roku jest jeszcze łatwiejsza.

Przepisy mają do to do siebie, że lubią się zmieniać. A Ty zamiast cieszyć się kupnem pierwszego w życiu samochodu, motocyklu czy innego pojazdu, głowisz się pewnie teraz, co dalej? 

Ot tak, na drogę nowym nabytkiem nie wyjedziesz. Wiesz o tym zapewne doskonale. Ale jakie zakręty czekają na Ciebie np. przy zarejestrowaniu  pojazdu kupionego w Polsce?

Odpowiemy na pytania :

 • Skąd uzyskać homologacje pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego ?
 • Czy muszę składać zawiadomienie o nabyciu pojazdu ?
 • jakie dokumenty potrzebuje w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z poza polski ?
 • Kto dokonuje oceny stanu technicznego pojazdu, niezbędnej do rejestracji ? 

Z tego artykułu dowiesz się o wiele więcej. Przeprowadzimy cie przez formalności po nabyciu lub zbyciu pojazdu jak i związane rejestracją samochodu we Wrocławiu

A dokładniej :

1. Kto może zarejestrować pojazd ?

Osoba uprawniona do zarejestrowania pojazdu w Polsce to zazwyczaj jego właściciel. Właścicielem może być osoba fizyczna lub prawna. W przypadku osoby fizycznej, musi ona posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku osoby prawnej, wymagane są odpowiednie dokumenty udowadniające rejestrację firmy, takie jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

Dokument taki pobierzesz z rządowej strony : Wyszukiwarka KRS

W przypadku zarejestrowania pojazdu przez osobę inną niż właściciel, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów,. Między innymi pełnomocnictwo, oraz umowa kupna-sprzedaży lub inne dokumenty stwierdzające uprawnienia do rejestracji.

Rejestracja samochodu we Wrocławiu na osobę fizyczną

Jeśli jesteś osobą fizyczną wystarczy że za akt własności będziesz miał imienną umowę sprzedaży, lub fakturę na zakupiony pojazd. Właściciel pojazdu może osobiście zarejestrować swój pojazd, przedstawiając odpowiednie dokumenty. Dowód osobisty oraz dokumenty stwierdzające pochodzenie pojazdu i inne niezbędne dokumenty. Pamiętaj również że zarejestrowanie pojazdu na jednoosobową działalność gospodarczą,  albo spółkę cywilną – w świetle prawa to nadal rejestracja samochodu na osobę fizyczną. Jej dane będą widniały w dowodzie

Rejestracja pojazdu na firmę

Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz firmę, i to właśnie na nią chcesz zarejestrować zakupiony samochód czy inny pojazd? Możesz to zrobić, o ile działasz jako jedna ze spółek posiadających osobowość prawną – np. spółka akcyjna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W przypadku rejestracji auta na spółkę, może ją reprezentować osoba uprawniona do działania w imieniu spółki. Zwykle jest to osoba, która posiada pełnomocnictwo do reprezentowania spółki lub osoba upoważniona na podstawie statutu spółki lub decyzji organu zarządzającego.

Osoba reprezentująca spółkę w procesie np. rejestracji auta powinna przedstawić odpowiednie dokumenty, które potwierdzają jej uprawnienia do reprezentowania spółki oraz jej tożsamość.

Ważne jest to, że samochód firmowy (dot. spółek) musi być zarejestrowany w wydziale komunikacji w mieście, gdzie znajduje się siedziba firmy.Tam możesz złożyć wniosek o rejestrację pojazdu

Dokumentem zakupu na spółkę jest z reguły faktura vat

Rejestracja samochodu we Wrocławiu przez pełnomocnika

W Polsce istnieje możliwość zarejestrowania samochodu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pozwala innej osobie, zwanej pełnomocnikiem, dokonać rejestracji auta w imieniu właściciela.

Aby zarejestrować samochód przez pełnomocnika, Posiadacz samochodu , motocykla, lub przyczepy  musi udzielić pełnomocnictwa pisemnego, które zawierać powinno następujące informacje:

 1. Dane osobowe właściciela pojazdu: Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe właściciela, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego.

 2. Dane osobowe pełnomocnika: Pełnomocnictwo powinno również zawierać dane osobowe pełnomocnika, czyli osoby upoważnionej do dokonania rejestracji auta w imieniu właściciela. Wymagane są takie same informacje jak w przypadku właściciela, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego.

 3. Określenie celu pełnomocnictwa: W pełnomocnictwie należy precyzyjnie określić, że celem jest rejestracja konkretnego pojazdu. Wskazanie numeru rejestracyjnego lub innych identyfikujących pojazd danych będzie tutaj istotne.

 4. Zakres pełnomocnictwa: Pełnomocnictwo powinno jasno określać zakres uprawnień pełnomocnika, czyli czynności, które może on dokonać w imieniu Osoby mającej auto . Należy tu uwzględnić rejestrację np. samochodu oraz wszelkie inne niezbędne czynności związane z tym procesem.

 5. Data, podpis i dane kontaktowe: Pełnomocnictwo musi zawierać datę jego wystawienia, podpis właściciela auta oraz dane kontaktowe obu stron (właściciela i pełnomocnika).

Jako firma zajmująca się rejestrowaniem pojazdów. Specjalizujemy się w pełnomocnictwie dla osób fizycznych i firm w sprawach dotyczących załatwiania formalności w urzędach. Opłacimy podatki i złożymy wniosek o rejestracje za Ciebie 

2. Gdzie zarejestrować samochód ? Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Przepisy mówią wyraźnie, że organy właściwe w sprawach rejestracji i oznaczania pojazdów znajdują się tam, gdzie mieszkamy na co dzień (żyjemy, pracujemy, mamy stałe miejsce pobytu). Tu posłużmy się przykładem.

Przykład

Marek pracuje od roku we Wrocławiu. Tu też wynajmuje mieszkanie. Zameldowany jest jednak w Warszawie. Niedawno kupił samochód i postanowił zarejestrować go w stolicy Dolnego Śląska. By to zrobić, w Urzędzie Miasta Wrocław musi złożyć oświadczenie, że to właśnie tu mieści się jego tzw. „centrum życiowe”.

Warto dodać, że za fałszywe zeznanie w tej sprawie grozi odpowiedzialność karna z art.76a kk. Pamiętaj o tym. organ właściwy do rejestracji znajduje się również w miejscu zameldowania . Dlatego oznacza to , iż masz też możliwość zarejestrować auto w miejscu zameldowania. W tym przypadku nie musisz składać żadnego oświadczenia.

Więcej dowiesz się z artykułu :

Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania, czy zameldowania ?

3. Rejestracja pojazdu - termin, ile trwa?

Dopuszczenie samochodu, przyczepy,lub motocykla do ruchu w Polsce, wiąże się z określonymi zasadami oraz terminami, dlatego zarówno auta sprowadzone, jak i zarejestrowane w kraju posiadają ściśle określone ramy czasowe

Termin rejestracji samochodu krajowego i pojazdu sprowadzonego

Na załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją samochodu we Wrocławiu, w 2023, masz 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży. I jeszcze jedno, po zakupie samochodu z drugiej ręki, zarejestrowanego wcześniej w Polsce, możesz – od 31 stycznia 2022 r. – zachować jego dotychczasowe tablice rejestracyjne. 

Wystarczy złożyć w urzędzie wniosek o nabyciu lub zbyciu auta , i dzięki temu nie poniesiesz kosztów związanych ze zmianą tablic.

Za brak zgłoszenia zakupu pojazdu w wyznaczonym terminie grozi grzywna od 200 do 1000 zł.

Więcej w artykule poniżej :

Co grozi za opóźnienie w zgłoszeniu nabycia, lub zbycia

W sytuacji ukarania za zwłokę masz prawo odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego

W przypadku samochodu sprowadzonego. Pamiętaj również o obowiązkowym terminie 14 dni terminie na złożenie deklaracji AKC-US. Termin na zapłatę akcyzy za samochód osobowy to 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu

 

4. Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu ?

Nie można dopuścić do ruchu samochodu w Polsce bez odpowiednich dokumentów. Dlatego właśnie dopuszczenie auta do ruchu w Polsce, wymaga przedstawienia określonej dokumentacji, która potwierdza tożsamość posiadacza samochodu , pochodzenie auta oraz spełnienie innych wymogów rejestracyjnych.

Jaki pojazd chcesz zarejestrować? Zapytaj. Procedury rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny do odbioru tylko u nas

Chcesz dowiedzieć się jak pomagam swoim Klientom?

5. Rejestracja samochodu nowego –  jakie dokumenty ?

W przypadku pojazdu nowego.. Właśnie kupiłeś/-aś samochód w salonie. Ze swoim nowym nabytkiem możesz go opuścić wyłącznie z tymczasowym zezwoleniem i tymczasową tablicą rejestracyjną. Poruszanie się po drodze bez tych dokumentów jest równoznaczne z łamaniem prawa. Skąd te dokumenty wziąć? Dostaniesz je w salonie, w którym dokonujesz zakupu.

 

Udaj się do urzędu miasta lub starostwa powiatowego i złożyć tam następujące dokumenty niezbędne do rejestracji i ewidencji:

 • wypełniony wniosek o dokonanie rejestracji auta (należy podać numer identyfikacyjny pojazdu, model, markę i typ, rok produkcji itp
 • oryginał faktury zakupu lub inny dowód własności pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży;
 • świadectwo dopuszczenia indywidualnego we pojazdu(WE) wg standardów unii europejskiej, wystawiane przez producenta.
 • oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe potrzebnych do dopuszczenia auta . Powinieneś/powinnaś je otrzymać podczas zakupu od producenta lub dealera.
 • dowód osobisty (do wglądu dla urzędnika).
 • potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat 

Po zgłoszeniu samochodu do ewidencji otrzymasz decyzję o rejestracji pojazdu i pozwolenie czasowe, które ważne przez 30 dni  – będziesz musiał wymienić je na stały dowód 

W sytuacji braku dokumentu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa homologacji – uzyskasz je kontaktując się z autoryzowanym dealerem danej marki

Jak zarejestrować nowy pojazd sprowadzony z zagranicy- dokumenty

W wypadku zakupu pojazdu nowego pojazdu z zagranicy, z kraju unii europejskiej, w urzędzie należy złożyć:

 • wypełniony wniosek potrzebny do rejestracji samochodu (należy podać numer identyfikacyjny pojazdu, model, markę i typ, rok produkcji itp.). 
 • oryginał faktury zakupu lub inny dowód posiadania samochodu , np. umowę kupna-sprzedaży;
 • świadectwo dopuszczenia indywidualnego we pojazdu (WE) wg standardów unii europejskiej.
 • oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe wymaganych do rejestracji. Powinieneś/powinnaś je otrzymać podczas zakupu od producenta lub dealera.
 • potwierdzenie wniesienia opłat wymaganych do rejestracji i ewidencji pojazdu(160 zł – opłata rejestracyjna + 1,5 zł opłata ewidencyjna);
 • dowód osobisty (do wglądu dla urzędnika);
 • potwierdzenie opłaty podatku akcyzowego.

Po wprowadzeniu do ewidencji samochodu, otrzymasz pozwolenie czasowe, które ważne przez miesiąc – będziesz musiał wymienić je na stały (twardy) dowód 

W sytuacji braku dokumentu uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia homologacji- uzyskasz je kontaktując się z autoryzowanym dealerem danej marki 

Rejestracja samochodu używanego zakupionego w Polsce.

Rejestracja samochodu we Wrocławiu  2023 roku,  dopuszczonego do ruchu w Polsce, wymaga :

 • wypełniony wniosek o rejestrację auta (należy podać numer identyfikacyjny pojazdu, model, markę i typ, rok produkcji itp.). Do pobrania tutaj;
 • oryginał faktury zakupu lub inny dowód posiadania auta , np. umowę kupna-sprzedaży. Uwaga. Jeżeli samochód przechodził z rąk do rąk bez rejestracji – należy zachować ciągłość umów w oryginale;
 • dowód rejestracyjny
 • Badanie techniczne (stwierdza że pojazd jest sprawny i utrzymany w należytym stanie)
 • ważne ubezpieczenie OC (jeżeli polisa OC poprzedniego właściciela nie wygasła, to możesz z niej skorzystać. jeśli nie posiadasz ubezpieczenia, ( Sprawdź naszą ofertę );
 • tablice rejestracyjne (do zbycia lub legalizacji, jeśli nie chcesz ich wymienić);
 • dowód osobisty (do wglądu).
 • potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat 

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

Od 4.09.2022 Rejestracja samochodu we Wrocławiu będzie jeszcze tańsza  – karta pojazdu i naklejka na szybę wycofane !

Karta pojazdu – co to jest i czy musisz ją mieć ze sobą?

Czerwona Karta, znana również jako karta pojazdu samochodowego (KPS) lub karta pojazdu mechanicznego (KPM), jest dokumentem potwierdzającym dane techniczne i rejestracyjne danego pojazdu. Ta czerwona książeczka zawiera informacje takie jak numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, rok produkcji, masa własna, dopuszczalna masa całkowita, pojemność silnika, emisja spalin, liczba miejsc oraz inne istotne informacje o pojeździe.

Od 1 października 2020 roku w Polsce wprowadzono zmiany dotyczące KP.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, karta nie jest już wydawana i nie jest wymagana aby przerejestrować pojazd

Podczas rejestracji auta , lub motocykla właściciel otrzymuje tylko dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Jak zarejestrować używany samochód sprowadzony z zagranicy ?

Rejestracja samochodu we Wrocławiu w 2023 roku z rynku wtórnego wymaga następujących dokumentów :

 • wypełniony wniosek o przerejestrowanie pojazdu (należy podać numer identyfikacyjny pojazdu, model, markę i typ, rok produkcji itp.). Do pobrania tutaj;
 • badanie techniczne (tzw. pierwsze badanie), wzór + dokument identyfikacyjny pojazdu;
 • oryginał faktury zakupu lub inny dowód własności pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży;
 • tłumaczenia przysięgłe (dotyczy dokumentu zakupu w języku obcym, ewentualnie dodatkowych adnotacji z dowodu rejestracyjnego. tłumaczenia należy dokonać przez tłumacza przysięgłego);
 • zagraniczny dowód rejestracyjny (w przypadku Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii oraz Szwecji składa się on z 2 części).
 • tablice rejestracyjne (lub oświadczenie stwierdzające ich brak);
 • oświadczenie o dacie importu pojazdu do Polski;
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy lub dokument stwierdzający zwolnienie z podatku akcyzowego. Jeśli zależy Ci na czasie, w trakcie przerejestrowania możesz podpisać oświadczenie, że dokument ten będzie dostarczony w terminie 30 dni od daty rejestracji warunkowej. Deklaracje AKC-US pobierzesz tutaj, wzór potwierdzenia tutaj;
 • potwierdzenie wniesienia opłat wymaganych do przerejestrowania pojazdu (160 zł opłata rejestracyjna + 1,50 zł opłata ewidencyjna)
 • dowód osobisty (do wglądu).

Jeżeli pojazd został sprowadzony z poza unii europejskiej niezbędne będzie również dołączenie odprawy celnej. Co to oznacza? Ano to, że czeka Cię zapłata cła i przetłumaczenie na język polski dowodu rejestracyjnego. 

Po zarejestrowaniu samochodu otrzymasz pozwolenie czasowe, które ważne przez miesiąc – będziesz musiał wymienić je na stały dowód 

Na co zwracać uwagę przy zakupie sprowadzonego samochodu?

Przy zakupie samochodu z zagranicy w kraju unii europejskiej, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim upewnij się, że samochód posiada kompletną dokumentację, w tym oryginalny dowód rejestracyjny, faktury za zakup, umowę kupna-sprzedaży oraz inne istotne dokumenty. Sprawdź, czy pojazd nie jest kradziony i czy dokumentacja jest ważna i autentyczna.

Kliknij, aby zobaczyć wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych : Austria, Belgia, Francja, Holandia, Niemcy I, Niemcy II, Szwecja, Włochy.

Sprawdź, z jakiego kraju pochodzi samochód. Może to mieć znaczenie dla historii serwisowej pojazdu, standardów technicznych oraz warunków eksploatacji. Różne kraje mają różne przepisy dotyczące badań technicznych, emisji spalin itp.

Więcej informacji wskazówek dotyczących zakupu pojazdu znajdziesz w naszym wpisie : 

Kupno i rejestracja samochodu we Wrocławiu – przewodnik krok po kroku

Jaką homologację ma pojazd?

Rejestracja pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi.

Przerejestrowanie samochodu we Wrocławiu na zabytek to proces, który wymaga spełnienia pewnych wymogów i wykonania określonych formalności. Oto krok po kroku, jak wygląda przerejestrowanie auta na zabytek:

 1. Posiadanie dowodu własności: Aby zarejestrować samochód jako zabytek, właściciel powinien posiadać dokument stwierdzający jego własność. Może to być faktura VAT, oraz  umowa kupna sprzedaży lub postanowienie sądu.

 2. Dokument stwierdzający nabycie samochodu na zabytek: W celu uzyskania statusu zabytkowego, należy przedstawić odpowiedni dokument, który potwierdza, że samochód został nabyty jako zabytek. Może to być faktura VAT, umowa kupna sprzedaży lub inny dokument, który jest akceptowany przez organy odpowiedzialne za przerejestrowanie pojazdów.

 3. Dowód rejestracyjny pojazdu: Wymagane jest posiadanie aktualnego dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku zgubienia dowodu, można złożyć oświadczenie o jego zaginięciu. Należy jednak pamiętać, że składanie fałszywych zeznań jest karalne.

 4. Dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów. Aby zarejestrować samochód na zabytek, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego status zabytkowego pojazdu. Ten dokument jest wystawiany przez rzeczoznawcę, który dokonuje oceny stanu samochodu. Na podstawie tej oceny Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisuje samochód do ewidencji zabytków, wydając dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza. Wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów uzależnione jest od wielu czynników. M.in dostępność personelu muzealnego, ilość zgromadzonych dokumentów, złożoność pojazdu itp.

Rejestracja samochodu we Wrocławiu na zabytek jest procesem skomplikowanym, dlatego i wymaga dopełnienia wielu formalności. Ważne jest spełnienie wszystkich wymogów i posiadanie niezbędnych dokumentów. W przypadku wątpliwości lub pytań, zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi organami lub specjalistą ds. rejestracji pojazdów zabytkowych.

Ile kosztuje rejestracja samochodu we Wrocławiu w 2023 ?

Niezależnie od tego, czy rejestrujesz samochód nowy czy z rynku wtórnego, w większości przypadków zapłacisz za wszystko 180,50 zł lub 273 zł. Na te kwoty składają się koszty, które musisz ponieść w związku z wydaniem dokumentów (np. dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek legalizacyjnych), tablicą rejestracyjną oraz opłatą ewidencyjną.

koszty rejestracji przedstawia poniższa tabela : 

Rejestracja samochodu we Wrocławiu, a ubezpieczenie OC

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polisa OC (Odpowiedzialność Cywilna) jest obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach publicznych.

Ochrona OC ma na celu ochronę pojazdu i jego właściciela przed roszczeniami osób poszkodowanych w wyniku wypadku, w którym brał udział zarejestrowany pojazd. Polisa OC obejmuje odszkodowania za szkody osobowe, fizyczne i materialne wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego, które są wynikiem działania lub zaniechania właściciela lub kierowcy pojazdu.

Rejestracja samochodu we Wrocławiu, używanego kupionego w Polsce a ubezpieczenie OC

Po zakupie samochodu w Polsce, zarówno nowego, jak i zarejestrowanego w Polsce , konieczne jest zawarcie polisy OC (Odpowiedzialność Cywilna). Wykupienie ochrony OC jest obowiązkowe i chroni pojazd przed roszczeniami osób poszkodowanych w przypadku wypadku drogowego, w którym brał udział samochód. Obowiązek posiadania OC przechodzi na Ciebie od momentu zakupu samochodu. Do przerejestrowania możesz wykorzystać ubezpieczenie zbywcy pojazdu, lub wykupić polisę OC na siebie. Ważne jest jednak aby w momencie procedury , pojazd posiadał ważną polisę OC. W przeciwnym wypadku wydział komunikacji złoży zawiadomienie do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) celem ukarania właściciela pojazdu

Więcej na temat stawek kar za brak OC w 2023 roku znajdziesz tutaj : 

Kara za brak OC w 2023 r. Ile wynosi i jak jej uniknąć?

Rejestracja samochodu nowego lub sprowadzonego z zagranicy – kiedy muszę mieć ubezpieczenie OC

Przed przerejestrowaniem samochodu, zarówno nowego, jak i sprowadzonego sprawa wygląda nieco inaczej. Nie jest wymagane posiadanie polisy OC przed zarejestrowaniem takich pojazdów.

Ubezpieczenie OC musi być jednak zawarte w momencie dopuszczenia samochodu do ruchu w Polsce, czyli w dniu zarejestrowania. 

W tym dniu możesz skontaktować się z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu wyboru najodpowiedniejszej polisy. Przy zawieraniu OC, będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny oraz dokumenty tożsamości właściciela pojazdu.

Porady dotyczące ubezpieczenia OC

Jaka kara grozi za brak OC w 2023 roku?

W 2023 roku w Polsce za brak ważnego OC (Odpowiedzialność Cywilna) grozi szereg konsekwencji prawnych i finansowych. W przypadku braku ważnego OC, przewidziane są wysokie mandaty. Kwota kary może być różna w zależności od okoliczności i decyzji organu egzekucyjnego. Wysokość mandatu może sięgać kilku tysięcy złotych.

Dokładne stawki kary za brak OC w 2023 roku znajdziesz poniżej : 

rejestracja samochodu w 2023 i jego ubezpieczenie. Ile wynosi kara za brak oc w 2023 roku

Ubezpieczenie ,,anglika’’ w Polsce – o czym koniecznie trzeba pamiętać?

Decydując się na posiadanie samochodu z kierownicą po prawej stronie, Przy wystawianiu polisy poinformuj o tym ubezpieczyciela. Musisz liczyć się z wyższą składką za ubezpieczenie. 

Ochrona OC dla samochodów z kierownicą po prawej stronie w Polsce zazwyczaj jest znacznie droższe niż dla samochodów z kierownicą po lewej stronie. W szczególności, jeśli nie dokonamy zmiany układu kierownicy. Według oceny firm ubezpieczeniowych, jazda po polskich drogach samochodem z kierownicą po prawej stronie niesie ze sobą większe ryzyko powstania szkody, ponieważ kierowca ma ograniczoną widoczność. W związku z tym, ocena odległości do nadjeżdżających pojazdów staje się trudniejsza.

Jak ubezpieczyć samochód kupiony na kredyt?

Jeśli zdecydowałeś się na zakup samochodu za pomocą kredytu samochodowego, warto wiedzieć, że bank staje się współwłaścicielem pojazdu aż do momentu spłacenia całego kredytu. Oznacza to, że nie tylko nabywca pojazdu zakupionego , ale i bank będzie wpisany jako współwłaściciel w dokumencie rejestracyjnym pojazdu, a ten wpis zostanie usunięty dopiero po spłacie pełnej kwoty kredytu.

Kiedy zawierasz umowę kredytową z bankiem na zakup samochodu, istnieje zazwyczaj wymóg wykupienia ubezpieczenia AC (Autocasco). To zabezpieczenie ma kluczowe znaczenie zarówno dla banku, jak i dla ciebie jako kredytobiorcy. W umowie kredytowej zostanie również określone, że musisz przekazać bankowi prawa związane z tym ubezpieczeniem, co nazywa się cesją ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przy samochodzie w kredycie? To nie takie proste.

Banki mają swoje wymagania dotyczące minimalnego zakresu ubezpieczenia AC, które musisz spełnić zgodnie z umową. To zapewnia odpowiednią ochronę finansową dla samochodu objętego kredytem oraz zabezpiecza interesy banku jako kredytodawcy.

Przez cesję ubezpieczenia AC, prawa związane z polisą przekazywane są na rzecz banku. Oznacza to, że w przypadku szkody objętej ubezpieczeniem, odszkodowanie może być wypłacone bezpośrednio na rzecz banku, aby spłacić pozostałe zobowiązania kredytowe. W praktyce oznacza to, że bank ma pewność, że samochód jest odpowiednio ubezpieczony i że w przypadku szkody nie zostanie osłabiona wartość zabezpieczenia.

Warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy kredytowej i jej załącznikami dotyczącymi ubezpieczenia, aby mieć pełną świadomość wymagań i obowiązków związanych z ubezpieczeniem AC. Pamiętaj, że regularne opłacanie składek ubezpieczeniowych jest istotne, aby utrzymać polisę w mocy i zachować ochronę zarówno dla siebie, jak i dla banku.

Przydatne fakty

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania ? Jak możemy Ci pomóc ?

Jeśli szukasz fachowego doradztwa i oferty w zakresie rejestracji samochodu we Wrocławiu, lub ubezpieczeń, Skontaktuj się z nami. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ubezpieczenia samochodowego, zdrowotnego, na życie, mieszkania czy firmy, mamy szeroką gamę produktów, które spełnią Twoje oczekiwania. 

Nie musisz już samodzielnie błądzić w gąszczu ofert i zawiłości polis ubezpieczeniowych. Nasz zespół doradców opanuje dla Ciebie ten trudny język i znajdzie najlepsze rozwiązanie. Będziesz mieć pewność, że jesteś odpowiednio zabezpieczony, chroniąc siebie i swoje bliskie.

Bartłomiej Miśkiewicz

Właściciel Hakiru – Rejestracja pojazdów Wrocław

Od 2008 roku zgłębia sekrety dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, i na tym polu niewiele jest już rzeczy, które mogłyby go zaskoczyć. „Niewiele”, ponieważ zawsze znajdzie się coś, co motywuje do studiowania przepisów prawnych, aby uniknąć rutyny. Na co dzień reprezentuje moich klientów w procesie rejestracji pojazdów we Wrocławiu i okolicach. Odpowiada również na pytania czytelników oraz doradza przy wyborze najlepszej oferty w zakresie rynku ubezpieczeń. Z wykształcenia psycholog oraz filozof. W czasie wolnym pasjonat sportów walki i sylwetkowych, oraz rozwoju osobistego w każdej postaci.