Wszystko o przeglądzie technicznym pojazdu osobowego i planowane zmiany

Każdy użytkownik samochodu musi przechodzić regularne przeglądy techniczne swojego auta. Ile kosztuje badanie techniczne i jakie są kary za opóźnienie ? Co obejmuje przegląd techniczny, i dlaczego jest tak istotny?

Rutynowe przeglądy auta są obowiązkowe

Na podstawie wyników kontroli można stwierdzić, że wszystkie podzespoły w pojeździe działają prawidłowo. W rezultacie można wykluczyć potencjalne zagrożenia, które mogą prowadzić do wypadków drogowych. Przeglądy techniczne są zwykle przeprowadzane corocznie. Tylko w przypadku nowych samochodów przeglądy są ważne maksymalnie przez 3 lata. Jeżeli pojazd posiada wbudowaną instalację gazową należy przeprowadzić coroczny przegląd techniczny. Kontrole na punktach kontroli pojazdów obejmują m.in. sprawdzenie numeru VIN, wyposażenia pojazdu (jeśli jest gaśnica, trójkąty ostrzegawcze) oraz ogólnego stanu technicznego (m.in. oświetlenie czy układy hamulcowe).

Badanie Techniczne Pojazdu – Niedopełnienie obowiązku i kary

Za brak aktualnych kontroli technicznych kierowcy mogą zostać ukarani mandatem (do 3000 zł) lub nawet pozbawionym dowodu rejestracyjnego na 7 dni. W tym czasie otrzymał od urzędników dokument uprawniający go do udania się na badanie do najbliższej stacji diagnostycznej. Co ważne, przechowywanie dowodu rejestracyjnego może być wirtualne: odpowiednie wzmianki pojawiają się wówczas w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dlatego pozostawienie dowodu rejestracyjnego w domu nie przeszkadza nam w jego zachowaniu.

Cena przeglądu nie zmieniła się od 2004 roku (może nie ulec zmianie do przyszłego roku wraz z nowymi przepisami) – za normalny przegląd auta trzeba zapłacić 99 zł, za auto na benzynę instalacja inspekcyjna – 162 zł Nowe przepisy dotyczące przeglądów technicznych Od 1 stycznia 2022 r. motoryzacyjne przeglądy techniczne będą prowadzone zgodnie z nowymi przepisami.

Obowiązkowe zdjęcie pojazdu lub podwójna cena

Przepisy dotyczące dozoru technicznego wymagają aktualizacji, ponieważ muszą być zgodne z normami prawa europejskiego. Częścią przeglądu plików zdjęciowych będą pliki zdjęciowe, zdjęcia zrobione z dwóch ukośnych linii pokazujących testowany samochód z przodu iz tyłu. Do takich dokumentów należy również dołączyć zdjęcie licznika pokazujące całkowity przebieg. W praktyce oznacza to, że personel diagnostyczny wykonujący kontrolę musi poświęcić czas na wykonanie kilku zdjęć oprócz zbadania całego systemu. Będą służyć jako dowód wykonania dozoru technicznego.

Dodatkowa opłata za opóźniony przegląd techniczny

Planowane zmiany zakładają również , że jeżeli kierowca zgłosi pojazd do przeglądu technicznego po upływie 30 dni od zaplanowanego terminu, zostanie obciążony podwójną opłatą za przegląd.

Przedterminowa kontrola pojazdu.

Do testu można przystąpić do 30 dni przed planowanym terminem. Przegląd zostanie uznany za zakończony w dniu zarejestrowania badania.

A co z klasykami?

Zmieni się również klasyfikacja samochodów klasycznych. Zgodnie z nowymi przepisami będzie to samochód, który ma co najmniej 30 lat, nie jest już produkowany i nie ma większych zmian konstrukcyjnych.

Ewentualne kary dla diagnostów i inne badania techniczne

Jeżeli pracownik stacji kontroli pojazdów nie jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli, ale ma uprawnienia, na stacji zostanie nałożona kara do 10 000 zł. Te same kary obowiązują, jeśli badanie jest nieprawidłowe, nie posiada wymaganego sprzętu lub jest przeprowadzane w niewłaściwym pomieszczeniu. Diagnosta może również otrzymać karę osobistą, jeśli zostanie „złapany” podczas nieprawidłowo wykonanego badania. Na życzenie właściciela przegląd techniczny można powtórzyć. Jednak tylko wtedy, kiedy właściciel pojazdu stwierdzi, że przegląd został zrobiony nieprawidłowo. W takiej sytuacji powinien on złożyć wniosek z argumentacją swojego stanowiska do Transportowego Dozoru Technicznego.

Ceny za przeglądy techniczne

Jak napisaliśmy powyżej, kwoty za przeglądy techniczne nie uległy zmianie się od 2004 roku. Jednakże można zakładać, że wraz z nowymi wytycznymi pojawi się też nowy cennik badań. Głównym z powodów podwyższenia cen jest wymaganie prowadzenia dokumentacji zdjęciowej. Przyszłe przepisy spowodują, że stacje diagnostyczne będą miały większe koszty utrzymania aby dostosować się do nowych wymogów. Na chwilę obecną Ministerstwo Infrastruktury jednoznacznie nie stwierdza, czy pojawią się nowe ceny, jednakże również nie zaprzecza. Jaka będzie rzeczywistość przekonamy się w przyszłości