jak dobrze wybrać polisę na życie

Hospitalizacja a ubezpieczenie na życie. Na co zwrócić uwagę?

Każdy z nas może trafić do szpitala z powodu wypadku, złamania kości lub innej choroby wymagającej badania diagnostycznego. Możemy otrzymać świadczenia szpitalne, jeśli przebywamy w szpitalu dłużej niż kilka dni.

1. Co oznacza hospitalizacja w polisie na życie?

Dla towarzystw ubezpieczeniowych pobyt w szpitalu to pobyt w szpitalu dłuższy niż 3 lub 4 dni. Takie zdarzenia mogą być objęte ubezpieczeniem i zapewniać dziesiątki, a nawet setki złotych za każdy dzień spędzony w szpitalu dłużej niż 3 lub 4 dni, jak już wspomniano.

Firmy ubezpieczeniowe mogą rozróżniać hospitalizacje z powodu obrażenia ciała w wyniku wypadku jak i hospitalizacje z powodu choroby. W pierwszym przypadku ochrona może dotyczyć noclegu od pierwszego dnia, a w przypadku choroby nocleg liczony jest zwykle od czwartego dnia.

2. Przykładowe warunki ubezpieczenia szpitalnego

Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje w swoich polisach opcję zapewnienia hospitalizacji. W przypadku polisy grupowej – ta ochrona może być objęta, ale nie zawsze.


Firmy ubezpieczeniowe zapewniają świadczenia szpitalne przez okres dłuższy niż 3 lub 4 dni. Jednak pobyt w szpitalu nie może być dłuższy niż 90 dni. Okres wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela jest wewnętrzną decyzją ubezpieczyciela.


Ubezpieczenie szpitalne może Cię również finansować, jeśli jesteś hospitalizowany za granicą, na przykład podczas wakacji.

3. Ile będzie kosztować polisa od hospitalizacji?

Cena polisy zależy od kilku ważnych czynników, co oznacza, że ​​jest mało prawdopodobne, abyśmy znaleźli indywidualne ubezpieczenie na życie, które kosztuje dokładnie tyle samo dla wszystkich klientów.


Wysokość składki zależy od:

 • wybranej sumy gwarancyjnej
 • liczby dodatkowych umów
 • wieku, w którym rozpoczynamy zakup polisy
 • Czy przedłużamy obecnie trwającą polisę


Ważne jest, aby przeanalizować różne dostępne opcje. Dzięki temu możemy uzyskać lepsze ubezpieczenie i poznać ciekawe możliwości oferowane przez konkurencyjne towarzystwa ubezpieczeniowe.


Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem w wysokości składki jest to, jak wysokie Sumy Ubezpieczenia wybieramy (np. 10 000 zł lub 100 000 zł) oraz ile dodatkowych klauzul kupujemy (możemy wybrać 1, 3 lub nawet 10 różnych opcji).

Dla towarzystw ubezpieczeniowych ważny jest również nasz wiek w momencie zawierania umowy oraz aktualny stan zdrowia. Seniorzy z chorobami przewlekłymi mogą płacić wyższe składki niż świeżo upieczeni absolwenci bez większych problemów zdrowotnych do tej pory.

4. Co mozna dokupic poza ubezpieczeniem szpitalnym?

Oprócz ochrony podczas hospitalizacji warto rozważyć dodatkową rozszerzoną ochronę zdrowia. Jakie dodatkowe umowy możemy wybrać?

Obejmują one:

 • Ochrona podczas zabiegu
 • Ochrona podczas leczenia za granicą
 • Ochrona w przypadku poważnej choroby
 • Ochrona w diagnostyce raka
 • Zestaw pomocy medycznej.


Warto więc zastanowić się, czego najbardziej się boimy i jakiej pomocy możemy potrzebować. W ramach naszej pomocy możemy uzyskać pomoc w postaci dostarczenia leków lub transportu medycznego, natomiast ochrona na wypadek poważnej choroby może zapewnić wysoką wypłatę, z której będziemy mogli zapłacić za specjalistyczne leczenie lub długotrwałą rehabilitację .

5. Kiedy Towarzystwo może odmówic wypłaty świadczenia?

Warunki odstąpienia od wypłaty świadczeń zapisane są w dokumentach Ogólnych warunków umowy (OWU)


Najczęściej dzieje się tak, gdy ubezpieczony działa przeciwko sobie lub próbuje wyłudzić odszkodowanie z polisy.

Wykluczenia szpitalne mogą mieć zastosowanie, gdy hospitalizacja jest spowodowana:

 • Samookaleczeniem
 • Próbą samobójczą
 • Aktywnym uczestniczeniem w walkach
 • Zamieszkami lub protestami
 • Uczestniczeniem w działaniach terrorystycznych
 • Prowadzeniem pojazdu bez wymaganych uprawnień
 • Prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • Przebywaniem na terytorium kraju, w którym toczą się działania wojenne.


Ubezpieczenie może również nie obejmować hospitalizacji z innych powodów, takich jak wcześniej planowana hospitalizacja.  W niektórych TU, zrzeczenie się odpowiedzialności może mieć zastosowanie na przykład przy:

 • Zmianie płci
 • Chirurgi plastycznej
 • Chorobie umysłowej
 • Ciąży


Zanim więc zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia na życie i rozszerzenie ochrony, warto sprawdzić te klauzule w umowie i porównać ją z innymi ofertami.


Możemy również nie otrzymać świadczeń w przypadku karencji na hospitalizację. Jest to okres ochronny od daty zawarcia umowy, który chroni ubezpieczyciela w przypadku próby wyłudzenia odszkodowania. Oznacza to, że jeśli okres karencji szpitalnej wynosi 1 rok, a do szpitala trafimy 1 miesiąc po wykupieniu polisy, możemy nie otrzymać świadczeń lub otrzymać znacznie niższą kwotę.

6. Gdzie mogę wykupić ubezpieczenie na życie?

Decyzja o zakupie polisy na życie powinna być dobrze przemyślana i oparta na ofercie znalezienia odpowiedniej opcji. Warto poświęcić czas na szczegółową analizę poszczególnych produktów ubezpieczeniowych. Dzięki temu uzyskamy zasięg najbliższy naszym indywidualnym potrzebom.


W tym celu warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. W ten sposób poznamy wiele różnych opcji, co nie jest możliwe na stronie jednego ubezpieczyciela. Dzięki temu znajdziemy najkorzystniejszą polisę i nie przepłacimy za zbyt pochopne decyzje.

 

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje wsparcie finansowe w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, w tym hospitalizacji. Zwróć również uwagę na maksymalny wiek, w którym możesz wykupić ubezpieczenie szpitalne. Górna granica wieku zależy od wybranej firmy ubezpieczeniowej i konkretnego produktu.

Polisa na życie z hospitalizacją – Podsumowanie :

 

 • Ubezpieczenie szpitalne może być udzielane w ramach polisy na życie lub oddzielnie jako dodatkowe świadczenie zdrowotne

 • Kwalifikująca się hospitalizacja musi być spowodowana wypadkiem lub chorobą

 • W przypadku hospitalizacji ubezpieczone mogą być zarówno dorośli, jak i dzieci

 • Przed podpisaniem umowy warto porównać dostępne oferty firm ubezpieczeniowych, a także sprawdzić wszystkie wykluczenia wymienione w OWU