Czasowe assistance

Assistance krótkoterminowe . Warto kupić ubezpieczenie assistance ?

Używasz samochodu na co dzień, ale dłuższe dystanse pokonujesz tylko w czasie wakacji? Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony poza obowiązkowego OC –  w tym czasie, rozważ zakup kilkudniowego wsparcia . Kilka firm na polskim rynku oferuje assistance na tydzień lub miesiąc. Przeczytaj cały artykuł i dowiedz się, jak pomocne może assistance krótkoterminowe

1. Co to jest car assistance krótkoterminowe?

Wyczerpany akumulator, kradzież, przebita opona czy pęknięty przewód paliwowy – to wszystko przykłady możliwych awarii na drodze. Ubezpieczenie OC tego nie pokrywa. W takim przypadku warto mieć wsparcie . Kierowcy mogą zaopatrzyć się w  dodatkowe ubezpieczenie samochodu. Assistance to ubezpieczenie, które zapewnia pomoc w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia losowego. Naprawę, holowanie, samochód zastępczy i wiele innych dodatków


Na przykład kierowca posiadający assistance może wezwać pomoc w przypadku nagłej awarii. Zakres tej pomocy uzależniony jest od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), często dodawanych wraz z zawarciem polisy OC.

Zakres ochrony assistance może obejmować Polskę, jak i całą Europę (nawet do 500 km na terenie UE). Ponieważ wykup wsparcia jest dobrowolny, towarzystwa oferują produkt w różnych konfiguracjach. W przypadku niektórych produktów kierowcy mogą polegać jedynie na pomocy na miejscu usterki, (głównie przyczep), a czasami tylko pomocy prawnej lub tłumacza.


Zakres ochrony pakietu assistance można wybrać w pakietach obejmujących OC i kompleksową ochronę lub samo na krótszy okres – 7 dni , 15 dni lub 30 dni. Zazwyczaj termin „assistance krótkoterminowe” jest używany do opisania produktów zakontraktowanych na okres krótszy niż jeden rok.

2. Jak działa assistance krótkoterminowe ?

Zakres assistance zależy od towarzystwa . Ubezpieczyciel oferuje wsparcie w różnych formach ochrony. Mianowicie : w zależności od rodzaju usługi rozróżnia się następujące warianty : Assistance polska,  Europa, pomoc serwisowa, pomoc medyczna, pomoc w podróży, pomoc prawna, pomoc w tłumaczeniu i pomoc informacyjna. Zakres działania to polska, lub/i Europa. Co dają poszczególne opcje?

 1. Wsparcie serwisowe
  W ramach pomocy serwisowej, towarzystwa często oferują naprawę na miejscu po awarii samochodu , holowaniu lub dostarczeniu paliwa. Kierowcy, którzy zdecydują się na szerszą polisę, otrzymają samochód zastępczy w momencie naprawy samochodu. W umowie ubezpieczyciel może również zobowiązać się do zorganizowania parkingu lub złomowania auta.
  2. Pomoc medyczna
  Jeżeli pomoc obejmuje pomoc medyczną, ubezpieczyciel może zorganizować i opłacić m.in. transport medyczny, specjalistyczny sprzęt lub domowe wizyty lekarskie lub pielęgniarskie. W najprostszej polisie pomoc medyczna organizowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe będzie ograniczona do udzielania klientom informacji medycznych przez telefon.
  3. Pomoc w podróży
  Jednym ze składników krótkiego assistance mogą być świadczenia przysługujące ubezpieczonemu podczas podróży. Mówimy tutaj itp. kiedy ubezpieczone auto, lub motocykl jest obciążony (przez pracownika firmy, która z nim współpracuje), zapewniając kierowcom i pasażerom kontynuowanie podróży w przypadku awarii samochodu (lub zorganizowanie transportu do miejsca zamieszkania) lub noclegu w hotelu podczas naprawy pojazdu.
  4. Pomoc prawna i tłumaczenia
  Pomoc prawników i tłumaczy jest szczególnie pomocna dla kierowców planujących wyjazd za granicę. W przypadku awarii lub wypadku ubezpieczony nie musi się martwić, że nie zna swoich praw czy barier komunikacyjnych. Poszkodowany kontaktuje się z obsługą infolinii, a potem uzyskuje niezbędną pomoc. W ten sposób, na przykład, unika akceptowania nieuczciwych zezwoleń.
  5. Pomoc informacyjna
  Ze względu na charakter tego wsparcia-  Ubezpieczyciel prowadzi całodobową infolinię. Po skontaktowaniu się z obsługą infolinii kierowcy mogą otrzymać informację o najbliższym warsztacie lub sklepie z częściami samochodowymi. W niektórych firmach w ramach tego typu pomocy pracownicy infolinii będą udzielać informacji bliskim ubezpieczonego.

Aby zilustrować działanie krótkoterminowego car assistance posłuży nam następujący obraz :
jak działa car assistance
Hakiru - Rejestracja pojazdów, Ubezpieczenia Wrocław

3. Co obejmuje skrócony assistance ?

Wsparcie ograniczone czasowo jest jak całoroczne , tylko na inny okres. W większości przypadków obejmuje:

 • Próba uruchomienia samochodu na miejscu
 • Holowanie pojazdu – po wypadku lub awarii
 • Organizacja parkingu
 • Samochód zastępczy po wypadku, awarii lub kradzieży
 • Kontynuacja podróży
 • Pomoc w uruchomieniu pojazdu np. przy rozładowanym akumulatorze
 • Dostawa paliwa
 • Przewóz kierowcy, gdy jego stan zdrowia na to nie pozwala
 • Pomoc przy zatankowaniu niewłaściwego paliwa

4. Kiedy warto kupić krótkoterminowe Car assistance?

W niektórych przypadkach pomoc czasowa jest lepsza od assistance na cały rok, lub zakup pełnej pomocy nie przynosi żadnej korzyści.  Pomoc jest opłacalna w w następujących sytuacjach:

 1. Rzadko jeździsz i potrzebujesz assistance za granicą

 2. Jeździsz głównie na krótkich dystansach, ale obecnie musisz wyjechać dalej

   

 3. Wyjeżdżasz za granicę bez odpowiedniej pomocy, albo Twoje wsparcie działa tylko w Polsce (np. mini assistance)

  Ze względu na charakter ubezpieczenia możesz kupić krótkoterminowy assistance mini, albo wybranie krótkoterminowej pomocy dla pojazdu zabytkowego, który jeździ tylko kilka razy w roku. Niestety firmy nie udzielają pomocy krótkoterminowej dla samochodów i motocykli zarejestrowanych na „białe tablice” powyżej 17 roku życia.

5. Kto może skorzystać z czasowego ubezpieczenia assistance krótkoterminowe w podróży ?

Ograniczona czasowo pomoc jest dostępne dla kierowców i pasażerów, którzy nie potrzebują ochrony przez cały rok. Warto sprawdzić tę opcję, jeśli wybierasz się na dłuższe trasy tylko raz lub dwa razy w roku, możesz wybrać assistance, na przykład 7 lub 30 dni. W ten sposób zapewnisz sobie dodatkową ochronę w wyniku awarii, lub kradzieży auta bez ponoszenia wysokich składek.

 

Przykład :

Każdego czerwca pan Arkadiusz i jego krewni podróżują samochodem w Europę, do szwajcarskiego Locarno, aby odwiedzić rodzinę. Ze względu na ilość przejechanych kilometrów mężczyzna wybrał z góry czasowe assistance. Dzięki assistance i jego zakresie ochrony ma on pewność, że w przypadku awarii kradzieży, czy wypadku, które mogą zaistnieć w czasie podróży, otrzyma pomoc od TU.

6.Co wziąć pod uwagę przy wyborze wariantu assistance krótkoterminowe ?

Jak widać na powyższym przykładzie, szukanie dwóch identycznych produktów w ofercie ubezpieczeniowej nie ma sensu. Jednak sama liczba opcji niekoniecznie utrudnia znalezienie najlepszego zakresu pomocy – wystarczy, abyś określił swoje potrzeby.

Poszukując limit 7-, 14- lub 30-dni polisy gwarantującej pomoc w nagłych wypadkach, warto zwrócić uwagę na:


Ograniczenia, wyłączenia i klauzule– Mogą obowiązywać w niektórych krajach, np. Warta wyklucza odpowiedzialność za szkody,  holowanie i kradzież wyrządzone w Gruzji, większość ubezpieczycieli wprowadza również limity dwukilometrowe, Niektóre towarzystwa oferują holowanie tylko do limitu 100 km. I tylko w takim zakresie assistance działa  


Możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego – Ważne jest, aby firma ubezpieczeniowa nie tylko płaciła za wypożyczony samochód, ale także uwzględniała liczbę dni, przez które kierowca może korzystać z auta lub motocykla


Zakres krótkoterminowego assistance – Firmy ubezpieczeniowe oferują inną pomoc po awarii, inną pomoc po wypadku, inną po kradzieży .

7. FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące cen i zakresu ubezpieczenia assistance krótkoterminowe

1. Czy można wykupić polisę assistance na krótki czas ?

TAK. W pewnym sensie na tym polega pomoc krótkoterminowa. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego możesz skorzystać z assistance na przykład na okres od 4 dni , poprzez 14 dni, 30 dni w ofercie Generali, a do nawet roku, niezależnie od zakresu ochrony ubezpieczenia. zakup assistance krótkoterminowego możesz dokonać kiedykolwiek.

2. Czy pomoc czasowe assistance jest ważne tylko za granicą?

NIE. Faktem jest że assistance posiada w zakresie holowanie nawet do 500 km w europie, jednak zarówno w wariantach ochrony : holowanie, jak i pojazd zastępczy, działa również na terenie Polski. Jedyne, co warto sprawdzić, to maksymalna i minimalna odległość od domu. Niektóre warianty pomocy czasowej, szczególnie mini assistance  zapewniają zakres ochrony na minimalną odległość , np. limit 20 lub 25 km od miejsca zamieszkania

3. Ile razy możesz skorzystać z pomocy?

Ile razy możesz skorzystać w ramach assistance krótkoterminowego , określają ogólne warunki ubezpieczenia assistance dla każdej firmy oferującej ten rodzaj ubezpieczenia. Assistance zazwyczaj mają określoną kwotę ubezpieczenia i zapewniają świadczenia do tej wysokości. Po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia umowa ulega rozwiązaniu. Zdarza się, że ubezpieczyciel dodatkowo określa limit ilościowy na dane zdarzenie, np. maksymalnie 3 holowania po awarii w okresie trwania umowy.

4. Czym się różnią warianty ubezpieczenie auto assistance krótkoterminowe a długoterminowe?

Całoroczne assistance dołączone do OC lub AC jest ważna przez rok. Zazwyczaj ma mniejszy zakres, niż ubezpieczenie czasowe. Umowa wygasa z końcem okresu ochronnego, który wynosi 12 miesięcy. Pomoc krótkoterminową kupisz na mniej niż 12 miesięcy. Z nielicznymi wyjątkami (Warta i HDI) jest niezależny od OC. Zakup pełnego assistance inaczej niż w przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego na rok bywa też tańszy w przeliczeniu na dzień.

5. Czy polisa assistance jest obowiązkowa, tak jak ubezpieczenie OC?

Nie, wariant assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Chyba że masz samochód w leasingu lub wypożyczeniu, a instytucja finansowa wymaga pełnego pakietu OC, AC, Assistance, NNW – wtedy należy je kupić, jednakże assistance krótsze niż rok może nie być honorowane w przypadku posiadania leasingu.

6. Kiedy najpóźniej mogę wykupić assistance czasowe przed jego rozpoczęciem?

Najczęściej firmy ubezpieczeniowe będą żądać zakupu ubezpieczenia assistance krótkoterminowego najpóźniej na dobę przed początkiem okresu ubezpieczenia, ponadto w sytuacji kupna przez Internet, nocą, polisa może zacząć się nawet na dzień po dniu następnym.

7. Od czego zależy cena assistance 

Składki assistance krótkoterminowego oraz OC mogą się różnić w zależności od wielu czynników, na przykład :  rodzaj pojazdu, jego wiek, poziom polisy, a także Towarzystwa .

Często firmy ubezpieczeniowe oferują korzystną składkę dla klientów, którzy wykupują kilka ubezpieczeń razem. Jednak, czy cena assistance jest tańsza razem z OC zależy od oferty konkretnego ubezpieczyciela.

Warto dokładnie przeanalizować oferty różnych firm i porównać ile  kosztuje assistance osobno oraz z OC. W ten sposób można sprawdzić, czy assistance jest tańsze przy zakupie w razem z OC, czy może opłaca kupić assistance krótkoterminowe i OC osobno, aby oszczędzić na kosztach.

Bartłomiej Miśkiewicz

Właściciel Hakiru – Rejestracja pojazdów Wrocław

Od 2008 roku zgłębia sekrety dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, i na tym polu niewiele jest już rzeczy, które mogłyby go zaskoczyć. „Niewiele”, ponieważ zawsze znajdzie się coś, co motywuje do studiowania przepisów prawnych, aby uniknąć rutyny. Na co dzień reprezentuje moich klientów w procesie rejestracji pojazdów we Wrocławiu i okolicach. Odpowiada również na pytania czytelników oraz doradza przy wyborze najlepszej oferty w zakresie rynku ubezpieczeń. Z wykształcenia psycholog oraz filozof. W czasie wolnym pasjonat sportów walki i sylwetkowych, oraz rozwoju osobistego w każdej postaci.