Zgłoszenie zbycia pojazdu.Dlaczego jest tak istotne ?

Niezależnie, czy sprzedajesz, darujesz, czy może znosisz otrzymany spadek. Pamiętaj, że pojazd to nie tylko środek transportu. Zbycie lub nabycie należy zgłosić w jak najszybszym czasie. W sytuacji zaniedbania tego obowiązku możesz spodziewać się kary oraz innych, prawnych kłopotów.

 

Każda czynność prawna, jaką jest zbycie lub nabycie pojazdu niesie za sobą pewne obowiązki. Posiadanie jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego wymusza na posiadaczu zobowiązania, jak na przykład:

 1. zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)
 2. Obowiązek pilnowania ważności przeglądów technicznych
 3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

Zniesienie własności pojazdu znosi z właściciela wszystkie te obowiązki. Dlatego bardzo ważnym jest prawidłowe dokonanie procedur związanych szczególnie ze zbyciem pojazdu

 

Dlaczego zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie jest tak ważne?

 

Obowiązek zgłoszenia o zbycia lub nabycia pojazdu mechanicznego wynika bezpośrednio z ustawy.W przypadku jego niedotrzymania wydział komunikacji może nałożyć mandat 200-1000 zł, jednakże to dopiero początek. Jeśli zignorujemy ten obligatoryjny nakaz możemy narazić się również na inne nieprzyjemności. Zgodnie ze statystykami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, do 08.2020 roku około 95 tysięcy kierowców nie dopełniło nakazu zgłoszenia zbycia pojazdu wobec ubezpieczyciela, co skutkowało opłatami karnymi nakładanymi przez  UFG.

 

Odpowiedzialność karna

 

Spowodowanie kolizji lub wypadku na drodze, albo udział samochodu w przestępstwie co do którego nie zgłosiliśmy zbycia to kolejne poważne ryzyko niedopełnienia powyższego obowiązku. Policja za pomocą danych z systemu CEPiK weryfikuje posiadacza samochodu na zasadzie numeru rejestracyjnego. W takiej sytuacji to właściciel widniejący w bazie danych musi wyjaśniać okoliczności obecności nienależącego już do niego pojazdu dot zaistniałego zdarzenia. Policja posiłkując się danymi z systemu, nie będzie uwzględniać faktu , że pojazdem kierował ktoś inny.

 

Odpowiedzialność finansowa

 

Gdy zdarzy się nam się w trudna sytuacja materialna i będziemy zmuszeni sprzedać pojazd, by zdobyć dodatkowe fundusze, również bardzo istotnym jest aby zgłosić zawiadomienie o sprzedaży pojazdu do Wydziału Komunikacji. W przeciwnym razie mogą spotkać nas problemy związane z egzekucją komorniczą. Ponadto, w sytuacji przyjazdu windykatora po pojazd, kiedy ustali, że nie jest już naszą własnością, sam zgłosi ten fakt właściwym organom, które obciążą nas mandatem za brak zgłoszenia zbycia w terminie

 

Pamiętaj również że sprzedaż pojazdu ,w trakcie posiadania długów, tak aby komornik go nie zajął, nie jest dobrym rozwiązaniem. W konkretnych przypadkach wierzyciel może wystąpić z tzw. skargą pauliańską.

 

Rozliczenie z fiskusem

 

Nabyłeś samochód wart 200 tys PLN płacąc gotówką? A skąd były na to pieniądze?  Takie zapytanie zada właściwy dla ciebie urząd skarbowy. Zgodnie z polską prawem podatkowym, osoby fizyczne oraz prawne zobowiązane są rozliczać się ze swojego dochodu z przypisanym do siebie urzędem skarbowym. Zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym są np.:

 1. Renty,
 2. Zasiłki, zapomogi socjalne (zasiłki, Rodzina 500+, zapomogi z MOPS czy GOPS itd.),
 3. Stypendia,
 4. Dodatki kombatanckie,
 5. Alimenty i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Dokładna lista źródeł dochodów niewymagających opodatkowania podatkiem dochodowym znajduje się na stronach internetowych urzędów miast

Jeżeli zdobędziesz przychód z innych niż zwolnione źródła, należy się z niego rozliczyć. Związane jest to z ustawą dot prania brudnych pieniędzy i szarej strefy. Po zgłoszeniu nabycia samochodu, lokalny urząd skarbowy może sprawdzić twoje dochody i ustalić, czy było Cię na taki nabytek stać, lub wręcz przeciwnie. Jeśli wartość zakupu wzbudzi wątpliwości w aspekcie uzyskiwanych dochodów, możesz otrzymać wezwanie, o złożenie odpowiednich wyjaśnień.

 

A co z ubezpieczeniem?

 

Posiadanie ważnego ubezpieczenie OC jest obowiązkiem właściciela pojazdu. W momencie przeniesienia własności, zbywca przestaje już nim być, jednakże o tym fakcie należy poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz UFG . Zgodnie z przepisami obowiązkiem darczyńcy, lub sprzedawcy jest poinformowanie towarzystwo ubezpieczeniowe o zbyciu pojazdu do14 dni od zmiany własności (nie trzeba osobno informować UFG).

 

Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy płatność za polisę była rozłożona na raty.

 

Najczęstsze sytuacje to:

 • Zbywający nie opłacił składek sprzed dnia zbycia,
 • Nabywający nie opłaca rat po dacie zbycia.

 

Co kiedy zbywca nie zapłacił OC za pojazd?

 

W trakcie zakupu pojazdu możemy bez problemu sprawdzić, czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC. Jest również opcja skontaktowania się z TU, i opisując krótko okoliczności, złożyć zapytanie, czy raty ubezpieczenia są opłacone na bieżąco. Jeśli zakupimy pojazd, gdzie składki nie zostały zapłacone, w świetle prawa stajemy się współodpowiedzialni za powyższe zobowiązanie.

Teoretycznie sprzedający powinien sam uiścić nieuregulowane raty. W takiej sytuacji możemy opłacić zaległe składki i żądać się zwrotu od sprzedawcy. Statystyka jednak weryfikuje, że nie rzadko udaje się to wyegzekwować. Dobrze zatem upewnić się przed zakupem pojazdu, czy wszystkie składki są uregulowane. TU ma obowiązek udzielić taką odpowiedź. Jeśli nie wszystkie zaległe składki są zapłacone, proponujemy poszukać innego pojazdu.

 

A co gdy kupujący nie zapłaci rat za pojazd, który ode mnie kupił?

 

W świetle ustawy jesteśmy zobowiązani do posiadania ubezpieczenia naszego samochodu do dnia zbycia. Jak napisaliśmy powyżej, , nie mamy gwarancji, że nabywca zachowa się rzetelnie i zgłosi fakt zakupu pojazdu. Wielu naszych klientów otrzymuje wezwania do zapłaty nieopłaconej raty wymaganej już po sprzedaży pojazdu.

 

Jedyne, co zostaje właścicielowi, to dopilnować zgłoszenia zbycia.

 

Jak zgłosić zbycie pojazdu w Wydziale Komunikacji?

 

W celu zgłoszenia zbycia pojazdu należy zgłosić się się do Wydziału Komunikacji urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania, lub zameldowania.

W urzędzie należy okazać dokument tożsamości oraz umowę lub fakturę, który stwierdza zbycie.

 

Oczywiście zgłoszenie zbycia pojazdu możliwe jest również bez stania w kolejkach z pomocą naszych usług

 

Uwaga! Umowa komisowa nie jest dokumentem stwierdzającym zbycie pojazdu! Dopiero w chwili, gdy komis, któremu to zleciliśmy sprzeda nasz pojazd, i przekaże nam fakturę – możemy zgłosić jego zbycie.

 

Jak zgłosić zbycie pojazdu do ubezpieczyciela?

 

Jest wiele opcji zgłoszenia zbycia pojazdu do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Możesz to zgłosić:

 • Zgłaszając fakt zbycia u nas, jeżeli obsługiwaliśmy daną polisę
 • w placówce TU
 • mailowo,
 • poprzez formularz na stronie Towarzystwa
 • w aplikacji TU,
 • telefonicznie (tylko w nielicznych TU),
 • pocztą tradycyjną.

 

W przypadku zgłaszania zbycia online lub poprzez aplikację będziemy potrzebowali skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu.

 

Uwaga! Jeśli dokument zbycia lub jego skan/zdjęcie będą nieczytelne, TU może odmówić zarejestrowania zgłoszenia i wezwać sprzedającego do dostarczenia bardziej czytelnej wersji dokumentu. Należy uwzględnić to przede wszystkim w momencie spisywania dokumentu sprzedaży.

 

Zgłoszenie zbycia u agenta

 

Najwygodniejszą opcją zgłoszenia zbycia pojazdu do TU, jest zgłoszenie tego faktu osobie odpowiedzialnej za wystawienie polisy. Na naszą prośbę możemy otrzymać od agenta potwierdzenie wysyłki dokumentu zbycia wraz z datą. Posiadanie takiego potwierdzenia daje nam gwarancje że dokument zbycia został zgłoszony do towarzystwa

Mimo iż w świetle prawa agent ubezpieczeniowy nie ma obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu w imieniu klienta, u nas zgodnie z filozofią Hakiru, usługa ubezpieczenia zaczyna się w momencie podpisania umowy przez klienta, kończy natomiast w wypadku jej rozwiązania, lub zbycia pojazdu. Oznacza to że opieka nad klientem trwa przez cały okres trwania wystawionej przez nas polisy. Przed rozpoczęciem współpracy z Agentem ubezpieczeniowym warto zapytać o zasady współpracy, Ponieważ mimo iż agent może dokonać zgłoszenia, to wyłącznie jego wola. Prawny obowiązek ciąży na posiadaczu pojazdu.

 

Zgłoszenie zbycia własności pojazdu online

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również formularze dla zgłoszenia zbycia pojazdu na swoich stronach. Formularze są dostępne pod tymi adresami:

Towarzystwo ubezpieczenioweAdres formularza *
Allianzhttps://www.allianz.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-ubezpieczeniu/zmiany-w-ubezpieczeniu-oc/zglaszam-sprzedaz-pojazdu,14782.html
AXA/Uniqahttps://form.uniqa.pl/ui/moto/uks
Balciahttps://www.reso.com.pl/zbycie-pojazdu
ERGO Hestia/MTUhttps://www.ergohestia.pl/sprzedaz/
Euroinshttps://eins.pl/kupno-sprzedaz-pojazdu-2/
Gefionhttp://polins.pl/klient-indywidualny/zglos-nabycie-sprzedaz-pojazdu-lub-wypowiedzenie-ubezpieczenia-oc/
Generalihttps://www.generali.pl/strefa-klienta/ubezpieczenia-indywidualne/samochod/sprzedaz-samochodu.html
HDIhttps://hdiubezpieczenia.pl/obsluga-klienta
Link4https://www.link4.pl/formularz-kontaktowy/uks#
mBankhttps://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/pytania-i-odpowiedzi/informacje/sprzedaz-auta/
PZUhttps://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/formularze-online/zglos-sprzedaz-przedmiotu-ubezpieczenia
TUW TUZhttps://tuz.pl/strefa-klienta/zglos-zbycie-pojazdu/
Wartahttps://www.warta.pl/obsluga/zmiana-wlasnosci
Wienerhttps://obsluga.wiener.pl/sprzedaz-pojazdu/policyInfo

* Jeżeli konkretne TU nie znajduje się na powyższej liście, oznacza to, że nie oferuje ono formularza internetowego dla zgłoszenia zbycia pojazdu.

 

Zgłoszenie zbycia za pomocą e-maila

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenie zbycia wraz ze skanem dokumentu go stwierdzającym, należy zeskanować lub sfotografować i wysłać na właściwy adres e-mail

Poniżej zamieszczamy listę adresów skrzynek pocztowych towarzystw.

Towarzystwo ubezpieczenioweAdres e-mail *
Allianzkomunikacja@allianz.pl
AXA/Uniqacentrala@uniqa.pl
Avivabok@aviva.pl
Balciaumowyks@reso.com.pl
Benefiabok@benefia.pl
Compensacentrala@compensa.pl
Concordiasprzedaz.auta@concordiaubezpieczenia.pl
Gefionwnioski@polins.pl
Generalicentrumklienta@generali.pl
Interriskkorespondencja@interrisk.pl
Link4bok@link4.pl
mBankserwis@axaubezpieczenia.pl
Proamaserwis@proama.pl
PZUkontakt@pzu.pl
TUW TUWwypowiedzenia@tuw.pl
TUW TUZcentrala@tuz.pl
Ubezpieczenia Pocztoweinfo@ubezpieczeniapocztowe.pl
Wartawypowiedzeniaoc@warta.pl
YouCanDriveinfo@youcandrive.pl

Zgłoszenie tradycyjną pocztą również jest możliwe. jednak nie zalecamy takowego rozwiązania. Trwa ono najdłużej ze wszystkich opcji i generuje najwięcej komplikacji, kiedy coś pójdzie niewłaściwie

 

Uwaga! Zawsze poproś o potwierdzenie przyjęcia informacji o zbyciu pojazdu, niezależnie od formy za pomocą jakiej zostało ono zgłoszone.

 

Fakty w pigułce :

 • Każde zbycie i nabycie pojazdu musi być zgłoszone w terminie do 30 dni od momentu daty przekazania własności,
 • Podczas pandemii Covid-19 ten termin został wydłużony do 180 dni, ale od 01.012021 powrócono do terminu 30 dni
 • Za niedopełnienie obowiązku zbycia pojazdu w wymaganym terminie grozi kara od 200 do 1000 zł,
 • Zawsze upewnij się, że zgłoszenie zostało przyjęte i poprawnie zarejestrowane,
 • Oprócz zawiadomienia Wydziału Komunikacji sprzedawca musi zgłosić zbycie również do swojego TU, który wystawił ubezpieczenie OC. Niedopełnienie tego zobowiązania może grozić sporymi konsekwencjami, np. obowiązkiem zapłaty raty za ubezpieczenie pojazdu, który już do nas nie należy