Uwaga posiadacze zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Wchodzą nowe regulacje

Od 04.12.2020 wprowadzono dużą część od dawna obiecywanego tzw. „pakietu deregulacyjnego dla kierowców” . Aktualne prawo ma uprościć funkcjonowanie kierowców na drodze, oraz wyjaśnić niejasne dotąd aspekty. Obecnie znacznie prościej będzie zarejestrować pojazd, jednakże stacje diagnostyczne zobowiązane będą dołożyć większej staranności przy sprawdzaniu tablic rejestracyjnych. Każdy, samochód posiadający tzw. „zmniejszone blachy” w pojeździe przystosowanym do użytku w Europie, otrzyma badanie negatywne

Wprowadzenie zmniejszonych tablic w roku 2018 r. było udogodnieniem dla posiadaczy pojazdów pochodzących m.in. z rynków amerykańskiego i azjatyckiego, gdzie stosowany się mniejszy rozmiar takowych tablic. Do takich też tablic przystosowane są zderzaki produkowanych tam samochodów. Montaż europejskich, długich tablic rejestracyjnych jest w tego typu pojazdach dość problematyczny. Niejednokrotnie tablice rejestracyjne były gięte, przez to stając się mało czytelne

Fakt faktem, bardzo szybko po wprowadzeniu zmniejszonych tablic uaktualniono ustawę o paragraf stanowiący o konieczności złożenia przez właściciela auta, które rejestrowane miało być na zmniejszone tablice, stosownego oświadczenia, że pojazd ten rzeczywiście dostosowany jest konstrukcyjnie do montażu mniejszego rozmiaru tablic, a za poświadczenie fałszywego zeznania, groziła nam odpowiedzialność karna, jednakże dopiero obecnie zapisy te pojawiły się w dziale ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Małe tablice rejestracyjne – Istotna zmiana

Do art. 60 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który ustanawia wytyczne związane z oznakowaniem oraz użytkowaniem pojazdu, dodano następujące podpunkty:

  • 3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone

  • 3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej

Dla właścicieli pojazdów, którzy zainstalują zmniejszone tablice w pojazdach, w których jest miejsce na europejskie tablice czekają duże utrudnienia w aspekcie przejścia pozytywnego badania technicznego, jak i w wypadku kontroli drogowej.