umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Jak prawidłowo napisać umowę kupna-sprzedaży samochodu

W teorii , umowa kupna-sprzedaży samochodu sprawia wrażenie druku banalnego do spisania. Jednakże każda literówka oraz niedomówienie może stanowić przy załatwianiu formalności po nabyciu, lub zbyciu pojazdu duży problem. W powyższym wpisie wskazujemy, co należy uwzględnić we właściwie sporządzonej umowie kupna-sprzedaży pojazdu

Umowa kupna sprzedaży pojazdu to druk istotny zarówno dla nabywcy, jak i zbywcy pojazdu. To również dokument, który wymagany jest przez wiele urzędów oraz instytucji, jak choćby Wydział komunikacji, urząd skarbowy, lub towarzystwo ubezpieczeniowe

Umowa kupna sprzedaży winna być sporządzona w taki sposób, aby nie było wątpliwości kto jest nabywcą, a kto sprzedającym

Dokument ten nie musi być spisany na specjalnie przygotowanym druku, może być napisany odręcznie. Właściwie to wystarczy nam do tego zwykły kawałek papieru , na którym spisujemy potwierdzenie przekazania własności. Bardzo istotnym jest jednak, aby na tak sporządzonej umowie kupna-sprzedaży spisane były wszystkie dane kupującego, sprzedającego, czyli Imię, nazwisko, adres, numer dokumentu tożsamości lub PESEL. oraz dane dotyczące pojazdu, którego dotyczy umowa

Umowę kupna-sprzedaży auta lub innego pojazdu należy spisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej strony. Dokument taki powinien również posiadać wpisane miejsce i datę czynności, co będzie istotne w przypadku składania druku PCC-3 do urzędu skarbowego, Bardzo ważnym elementem umowy są również dane identyfikacyjne pojazdu, czyli marka, model, cena zakupu oraz numer VIN, który wyróżnia sprzedawany pojazd od każdego innego. Kluczowe są również podpisy kupującego i sprzedającego, jeżeli umowa nie będzie posiadała choć jednego z nich, w świetle prawa nie doszło do czynności kupna-sprzedaży i taki dokument jest nieważny

Faktem jest że umowę zakupu spisać samemu, jednakże prościej i bezpieczniej jest wykorzystać z gotowy druk na przykład do pobrania poniżej :


POBIERZ DRUK UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

W takim dokumencie zawarte są już wszystkie kluczowe aspekty, dzięki czemu całość sprowadza się jedynie do wypełnienia odpowiednich rubryk

Po dokonaniu czynności kupna-sprzedaży nabywca i zbywca muszą mieć na uwadze jeszcze kilka rzeczy. Zbywca przekazuje nabywcy ubezpieczenie OC, a sam , po zbyciu pojazdu w okresie 14 dni winien poinformować swojego ubezpieczyciela, że powyższy pojazd zbył. O tym fakcie zapomina wielu klientów, jednak jeżeli nabywca naszego pojazdu wywoła szkodę na drodze, jeśli nie zgłosiliśmy faktu zbycia, może się to negatywnie odbić na naszej historii ubezpieczeniowej

PAMIĘTAJ : Jeżeli ubezpieczałeś pojazd w naszej firmie, pamiętaj że w Hakiru reprezentujmy naszych klientów od początku do końca, toteż po sprzedaży pojazdu poinformuj nas o tym przesyłając nr polisy i skan umowy kupna sprzedaży a w ramach naszej obsługi, za darmo zgłosimy zbycie do towarzystwa za Ciebie

Po dokonaniu czynności ubezpieczenie OC przenosi się na nowego posiadacza pojazdu, który ma prawo używać je jeśli składka została zapłacona w całości do końca okresu, na który umowa została zawarta. Istnieje również możliwość rezygnacji z nabytej polisy, oraz zawarcie ubezpieczenia na siebie w innym towarzystwie. Jeśli natomiast kupujemy pojazd z polisą Autocasco, w sytuacji sprzedaży, ochrona AC wygasa automatycznie, sprzedającemu należy się zwrot niewykorzystanej składki

O fakcie zbycia auta należy również poinformować właściwy dla nas wydział komunikacji. Poza złożeniem wniosku w terminie 30 dni, Należy również przedłożyć umowę sprzedaży pojazdu. Tutaj bardzo istotne jest jej właściwe wykonanie, ponieważ jeżeli urzędnik będzie miał wątpliwości co do jej właściwego sporządzenia, trzeba będzie napisać ją ponownie, co niejednokrotnie wiąże się z wizytą u kupującego, a nie zawsze przecież sprzedajemy samochód w obrębie jednego miasta, czasem wiązać się to może z wycieczką na drugi koniec polski

Istotne jest również szybkie zgłoszenie faktu zbycia w wydziale komunikacji, ponieważ w przypadku „złapania” nowego właściciela samochodu przez fotoradar, korespondencja z mandatem trafi na nasze dane i adres, co później będzie wiązać się z mozolną procedurą wyjaśniania tego faktu, ponadto od 01.01.2020 roku w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w terminie 30 dni od daty dokonania czynności, wydział komunikacji może ukarać nas mandatem od 200zł do 1000zł

Należy również pamiętać że w przypadku zakupu pojazdu „na umowę” kupujący zobowiązany jest zapłacić 2% podatku od wzbogacenia, składając druk PCC-3, do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. W sytuacji zakupu samochodu od firmy nie jest niezbędna umowa kupna-sprzedaży. W tej sytuacji można spisać fakturę VAT, lub VAT-marża. Jednakże warto zawrzeć w niej informację, że samochód jest wolny od wad prawnych, roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia, tak samo taką wzmiankę warto zamieścić w standardowej umowie kupna-sprzedaży.

Na koniec, uczulamy na zwrócenie uwagi na tzw. „zastrzeżenie własności” ( Link: DU rok 1964 numer 16 poz. 93), które zgodnie z naszym doświadczeniem bardzo często występuje na zagranicznych umowach. Mówi ono o tym, ze pojazd pozostaje własnością sprzedającego do momentu otrzymania pełnej kwoty zakupu, w takiej sytuacji na umowie lub fakturze należy zamieścić wzmiankę „całość kwoty otrzymałem dnia …”, zaparafowaną przez sprzedającego. W przeciwnym wypadku urzędnik nie uzna, że czynność sprzedaży została dokonana, i tym samym że pojazd jest własnością kupującego, co uniemożliwi rejestrację.

Ze swojej strony, życzymy samych udanych transakcji i właściwie spisanych umów.

Z pozdrowieniami 🙂

Hakiru – Rejestracja samochodów