sprzedaż i zakup samochodu przez osobę małoletnią

Sprzedaż lub zakup pojazdu przez osobę niepełnoletnią

Kupno pojazdu to często duża inwestycja, Koszt samego samochodu niejednokrotnie jest wysoka, a co dopiero ubezpieczenie dla świeżo upieczonego kierowcy. Rodzice coraz częściej decydują się na zakup i rejestracje pojazdu na swoje dzieci, aby jak najszybciej rozpocząć ich historie ubezpieczeniową, celem uzyskania zniżek. Jednak kiedy przychodzi do sprzedaży auta zarejestrowane na swoje dziecko, mogą pojawić się pewne pytania i wątpliwości związane z formalnościami sprzedaży.

Jakie są wymagania dotyczące zakupu lub sprzedaży pojazdu przez osobę niepełnoletnią i czy jest to w ogóle możliwe?

1. Czy osoba niepełnoletnia może samodzielnie kupić, lub sprzedać pojazd ?

Osoba niepełnoletnia, czyli osoba poniżej 18 roku życia, w Polsce nie jest uprawniona do samodzielnego dokonywania czynności prawnych, w tym także do sprzedaży pojazdu. W takiej sytuacji, aby móc sprzedać samochód, niepełnoletni musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, uprawnionych do zarządzania majątkiem dziecka, którzy w imieniu nieletniego będą w stanie dokonać transakcji sprzedaży.

2. Ograniczenia opiekunów prawnych w dysponowaniu majątkiem dziecka.

Zarząd majątkiem dziecka obejmuje wszelkiego rodzaju dyspozycje i czynności dotyczące poszczególnych składników majątku, w tym również sprzedaż pojazdu. Reguluje go Art.101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (link). Należy również pamiętać iż rodzic nie może dowolnie dysponować całym majątkiem dziecka.

Zgodnie z polskim prawem, rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

W wypadku dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego, który weryfikuje, czy taka sprzedaż jest zgodna z interesem dziecka. Sąd ma obowiązek rozważyć, czy sprzedaż pojazdu jest korzystna dla dziecka i czy nie spowoduje szkód w jego majątku.

3. Czy zgoda opiekunów prawnych wystarczy do zakupu, lub sprzedaży samochodu przez osobę niepełnoletnią ?

Sprzedaż pojazdu przez nieletniego nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem, zgodnie z art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. (link)

Zgodnie z tym artykułem, opiekun prawny dziecka może dokonywać czynności związanych z zarządzaniem majątkiem dziecka, o ile nie przekraczają one zwykłego zarządu. Sprzedaż pojazdu, który jest własnością dziecka, może być uznana za czynność zwykłego zarządu, jeśli spełnia określone warunki, takie jak np. sprzedaż za kwotę nieprzekraczającą wartości pojazdu, nie wpływająca na sytuację materialną dziecka.

4. Odpowiedzialność za sprzedaż pojazdu osobie niepełnoletniej.

Zgodnie z polskim prawem, sprzedaż pojazdu osobie niepełnoletniej jest dozwolona jedynie za zgodą opiekuna prawnego (zwykle rodzica) lub po ukończeniu przez nieletniego pełnoletności. Oznacza to, że jeśli sprzedający chce sprzedać pojazd osobie, która nie ukończyła 18 lat, musi uzyskać pisemną zgodę opiekuna prawnego na dokonanie takiej transakcji.

Odpowiedzialność za przestrzeganie tego wymogu spoczywa na sprzedającym. Jeśli sprzedający sprzeda pojazd osobie niepełnoletniej bez zgody opiekuna prawnego, to może narazić się na poważne konsekwencje prawne, w tym na kary pieniężne lub nawet na odpowiedzialność karną.

5. Podsumowanie artykułu

  • Osoba poniżej 18 roku życia w Polsce nie może samodzielnie dokonać czynności prawnych, w tym sprzedaży pojazdu.


  • Aby móc dokonać sprzedaży, lub zakupu auta – niepełnoletni musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.


  • Opiekunowie prawni mają pewne ograniczenia w dysponowaniu majątkiem dziecka, ale sprzedaż pojazdu przez nieletniego może być uznana za czynność zwykłego zarządu majątkiem, o ile spełnia określone warunki.


  • Przy zakupie pojazdu należy upewnić się, czy jest on ubezpieczony


  • W wypadku dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego o nabycie zgody na transakcję

  • Odpowiedzialność za sprzedaż pojazdu osobie małoletniej bez zgody jej opiekunów prawnym wiązać się może z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Bartłomiej Miśkiewicz

Właściciel: Hakiru- Rejestracja pojazdów i ubezpieczenia we Wrocławiu

Od 2008 zgłębia tajniki wiedzy o rejestracji pojazdów oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych. W pracy nastawiony na rozwój, bo zawsze jest coś, co zmotywuje do lektury przepisów prawa i nie pozwoli popaść w rutynę. Na co dzień reprezentuje kierowców w sprawach urzędowych, podpowiada, jaka polisa zapewni bezpieczeństwo jego klientom, odpowiada na pytania czytelników oraz analizuje zmiany na rynku ubezpieczeń. Z wykształcenia filozof, oraz psycholog. W czasie wolnym, zapalony zawodnik sportów sylwetkowych i kalisteniki. Pasjonat języków obcych, oraz rozwoju osobistego w każdej formie.