Wypełnianie deklaracji

Prowadzimy również usługę wypełniania, oraz udzielamy fachowej pomocy przy składaniu druków w urzędach:


AKC–U - deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

WNIOSEK DO NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO – dokument informujący naczelnika US o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego.

VAT-23 -Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

VAT-24 – wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.

PCC-1, PCC-3, PCC-3A - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

WNIOSEK O REJESTRACJĘ POJAZDU – wniosek składamy w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty samochód, lub motocykl i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu itd. Jest on wymaganym dokumentem w procedurze rejestracji pojazdu zarówno krajowego, jak i sprowadzanego