Ubezpieczenia

Aby jeszcze bardziej zwiększyć kompleksowość naszej oferty, poszerzyliśmy wachlarz naszych usług o obsługę w dobieraniu ubezpieczeń i pakietów ubezpieczeniowych zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Reprezentujemy interesy swoich klientów wobec kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe:

Proponujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, turystycznych, Stosownie do potrzeb naszych Klientów dobierzemy najbardziej optymalne ubezpieczenie służąc jednocześnie rzetelną pomocą.

Otrzymacie Państwo oferty dostosowane do Państwa potrzeb zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny. Nasze usługi są dotyczące ubezpieczeń są bezpłatne – jesteśmy wynagradzani przez towarzystwa ubezpieczeniowe.


Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) - Zgodnie z prawem każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu zobligowany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC chroni kierowce pojazdu przed finansowymi skutkami wyrządzonych szkód wobec osób lub ich mienia

Auto Casco (AC) - ubezpieczenie Auto Casco gwarantuje klientowi finansowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży. Ochrona obejmuje zasięg międzynarodowy

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - ubezpieczenie te zapewnia zabezpieczenie użytkownika auta przez całą dobę. Obejmuje trwałe uszczerbki na zdrowiu, które miały zdarzenie podczas jazdy lub bieżącej obsługi pojazdu – od momentu wsiadania do niego do czasu jego opuszczenia. W ramach NNW ochroną objęty jest sam kierowca, lub razem z pasażerami,znajdującymi się wewnątrz samochodu. NNW jest uzupełnieniem ubezpieczenia OC.

Assistance (ASS)- Niestety bardzo wielu z nas doświadczyło awarii samochodu w najmniej oczekiwanym momencie. Posiadając ubezpieczenie Assistance, otrzymacie Państwo profesjonalną pomoc, która na miejscu usunie usterkę a w przypadku kolizji, wypadku albo awarii, która nie będzie możliwa do usunięcia na miejscu, ubezpieczenie Assistance zagwarantuje holowanie uszkodzonego pojazdu, otrzymanie zastępczego, nocleg lub zwrot kosztów poniesionych w związku z powrotem do domu – powyższe opcje zależą od wybranego wariantu ubezpieczenia. Assistance