Status realizacji dowodu rejestracyjnego

Informujemy, że istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia na jakim etapie znajdują się sprawy dotyczące wydania dokumentów: prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Zapraszamy do skorzystania z systemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych


Numer Rejestracyjny: Ostatnie 5 znaków nadwozia :


Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:

  1. "Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne" - status informuje, że należy czekać, ponieważ dokument jest w trakcie produkcji w PWPW SA.

  2. "Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru" - status informuje, że możemy udać się do właściwego dla nas urzędu po odbiór dokumentu.

  3. "Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany" - status wyświetla się gdy:
    - na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania numeru rejestracyjnego)
    - wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Pojazd (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem)
    - dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd.


Równocześnie informujemy, że statusy wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania dokumentu z urzędu.


Uwaga!

Data podana w systemie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest terminem wydruku dokumentu. Odbiór w Urzędzie Miejskim możliwy jest po dostarczeniu dokumentów (około trzech dni po dacie wydruku).