Plakietki ekologiczne

Plakietka ekologiczna Umweltzone na Niemcy - na miejscu już od 79 zł.

W Niemczech od początku 2008 roku wprowadzane są regularnie Umweltzone czyli tzw. strefy ekologiczne powstałe w celu ograniczenia emisji spalin . Obecnie w 56 największych niemieckich miastach (w tym w Berlinie Kolonii, Frankfurcie, Düsseldorfie), w wyznaczonych strefach mogą poruszać się tylko pojazdy spełniające określone normy spalin potwierdzone tzw. nalepką ekologiczną o odpowiednim kolorze z wpisanym nr rejestracyjnym.

Powyższe regulacje dotyczą również pojazdów zarejestrowanych za granicą (np. w Polsce) oraz ruchu tranzytowego.

Wjazd pojazdem do strefy ekologicznej bez wymaganej nalepki skutkuje mandatem w wysokości 40 Euro oraz odeskortowaniem pojazdu poza granice strefy, nawet w przypadku kiedy pojazd spełnia normy ekologiczne wymagane w danej strefie ekologicznej!

U nas kupisz odpowiednia nalepkę ekologiczną "od ręki"!

Tabela poniżej przedstawia wzory Plakietek wystawianych przez podmiot niemiecki, z którym współpracujemy. Samochód będzie miał przyznaną Plakietkę na podstawie odpowiedniego klucza podanego w tabeli (pod uwagę brany jest rodzaj paliwa, oraz data pierwszej rejestracji pojazdu).

Plakietki ekologiczne