Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) - Chroni przed kosztami szkód wyrządzonych przez Państwa, lub waszych lokatorów osobie trzeciej. Szkody, za które otrzymacie Państwo odszkodowanie to np. zalanie sąsiada, zniszczenie cudzego mienia przez dzieci. pogryzienie przechodnia przez waszego psa,

Home Assistance (HASS) - Assistance mieszkaniowe gwarantuje pokrycie kosztów pomocy w przypadku awarii lub zdarzenia losowego w domu lub mieszkaniu.

Pożar oraz zdarzenia losowe – ubezpieczenie to zabezpiecza Państwa przed różnymi zdarzeniami losowymi np. zalaniem, huraganem, eksplozją, pożarem, uderzeniem pioruna, oraz skutkami jego pośredniego działania, czyli uszkodzeniem wyposażenia, lub instalacji.

Kradzież - Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek kradzieży z włamaniem lub rozbojem. (Jest to ubezpieczenie opcjonalne do pakietu „pożar i zdarzenia losowe. )

Koszty najmu - Jeśli na skutek sytuacji losowej zmuszeni będą Państwo opuścić swój lokal i zamieszkać gdzie indziej - posiadając to ubezpieczenie możecie liczyć na pokrycie kosztów najmu mieszkania lub domu zastępczego. Ubezpieczenie to dotyczy sytuacji, całkowitej utraty lokum, bądź gdy nie będzie się ono nadawało do zamieszkania. (Jest to ubezpieczenie opcjonalne do pakietu „pożar i zdarzenia losowe. )

Ruchomości specjalne - Obejmuje ochroną ubezpieczeniową najcenniejsze przedmioty np. biżuterię, zbiory kolekcjonerskie dzieła sztuki (Jest to ubezpieczenie opcjonalne do pakietu „pożar i zdarzenia losowe. )

Dewastacja - Chroni mienie przed skutkami wandalizmu(Jest to ubezpieczenie opcjonalne do pakietu „pożar i zdarzenia losowe. )